Bergen op Zoom

CDA Bergen op Zoom is blij dat er geen lokaal vuurwerkverbod is dit jaar

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het CDA in Bergen op Zoom is blij dat er dit jaar geen lokaal vuurwerkverbod komt. Burgemeester en wethouders volgen de komende jaarwisseling gewoon het landelijk beleid. Daarna gaan ze bespreken of er andere maatregelen nodig zijn. Ook inwoners mogen daarover meepraten.

De gemeente Bergen op Zoom blijft zoeken naar alternatief voor het vuurwerk rond de jaarwisseling. Maar een lokaal vuurwerkverbod is voorlopig van tafel. En daar is het CDA erg tevreden over, want die ziet zo’n verbod niet zitten. “Voor het CDA is het afsteken van vuurwerk een van de tradities van ons land,” laat raadslid Stefaan Verheugt weten. “Veel mensen doen dit in de nabije omgeving van hun huis en zien dit als een afsluiting van het jaar. Heel vaak gaat het afsteken van vuurwerk zonder problemen.”

“Vuurwerkzones zijn nauwelijks te handhaven”

De gemeente wilde het jaarlijkse vuurwerk in Bergen op Zoom langzaam afbouwen. Bijvoorbeeld door eerst alleen nog vuurwerk af te steken in speciaal aangewezen gebieden, daarna alleen een centrale vuurwerkshow te doen en uiteindelijk over te gaan op een drone- of lichtshow. “Wij vermoeden dat extra lokale vuurwerkregels invoeren niet de oplossing is. Vuurwerkzones instellen, dus de éne straat wél en de andere straat niét, dat is nauwelijks te handhaven,” legt Verheugt uit. “Met het invoeren van een vuurwerkverbod worden niet de overlastveroorzakers, maar juist de meerderheid gehoorzame vuurwerkliefhebbers gestraft.”

De landelijke overheid heeft de regels voor het afsteken van vuurwerk al strenger gemaakt. Veel soorten die overlast geven, zijn voortaan verboden. Zoals knalvuurwerk. “Dit jaar kunnen we pas zien of het landelijk verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en categorie F3 vuurwerk iets zal veranderen wat betreft de overlast. Het CDA wilde dit graag afwachten en met de uitkomst van de cijfers volgend jaar nogmaals spreken over het vuurwerkbeleid van onze gemeente.”

Onderzoeken wat schade is door illegaal vuurwerk

De gemeente Bergen op Zoom wil deze jaarwisseling het landelijk beleid volgen. Meteen na de jaarwisseling kan bekeken worden hoe de ervaringen waren met de nieuwe vuurwerkregels. En inwoners kunnen betrokken worden bij de plannen met een enquête. “Complimenten!” aldus Verheugt. Het raadslid wil verder nog dat er onderzoek komt naar de schade en overlast door illegaal vuurwerk.

Lees ook: ‘Vuurwerkverbod niet de oplossing voor overlast’ Lees ook: Vuurwerkbranche waarschuwt Bergen op Zoom: ‘Totaalverbod werkt averechts’