Roosendaal

College Roosendaal doet voorstel invulling overschot 8 ton

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W in Roosendaal voorstellen gedaan voor de invulling van het structurele overschot van ruim 8 ton op de begroting van 2016. Het college wil onder meer de parkeertarieven van de parkeergarages niet laten stijgen en geld reserveren voor maatschappelijke activiteiten.

 

In totaal doet het college vier voorstellen. Naast het niet verhogen van de parkeertarieven en het extra budget voor maatschappelijke activiteiten wil het college geld uittrekken voor extra investeringen in het onderhoud van voet- en fietspaden, de aanpak van de straten Industriestraat, Oostelijke Havendijk, Westelijke Havendijk en Scherpdeel en de aanleg van de ecologische verbindingszone in Stadsoevers.

Het idee voor extra budget voor maatschappelijke activiteiten werd door de raad ingebracht tijdens de behandeling van de kadernota. Bedoeling is dat het geld voor maatschappelijke activiteiten bijvoorbeeld kan worden ingezet voor subsidies van wijk- en buurthuizen, evenementen en het afschaffen van legeskosten voor verenigingen.