Bergen op Zoom

Corona in Bergen op Zoom: de stand van zaken

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In een online persconferentie heeft burgemeester Frank Petter donderdagmiddag samengevat hoe volgens hem de gemeente Bergen op Zoom ervoor staat. Hij gaf tevens een terugblik op de afgelopen acht maanden. Er is veel stil verdriet, weet hij, en daarom is een belangrijke oproep om er voor elkaar te zijn.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Deze week werd Bergen op Zoom opgeschrikt door het nieuws dat er in het Nieuwe ABG een flinke uitbraak heeft plaatsgevonden. Bijna vijftig bewoners en ruim twintig medewerkers blijken besmet te zijn met het coronavirus. Petter spreekt van een brandhaard, waarvan hij hoopt dat die snel onder controle is.

Afvlakking geeft moed

Los van die dramatische cijfers staat zijn gemeente er helemaal niet zo slecht voor. Er is weer sprake van een afvlakking en dat geeft nieuwe moed. “Maar we zijn er nog lang niet”, klink ook als waarschuwing. Naast de veelgebruikte frase; “We moeten het samen doen.” Daarom is Bergen op Zoom aangehaakt bij de landelijke campagne Waar doe jij het voor? Deze richt zich vooral op jongeren. Volgens Petter houdt het grootste deel van die doelgroep zich best aan de regels, maar er zijn ook de nodige negatieve uitzonderingen. Een deel van de in coronatijden tot nu toe uitgedeelde boetes ging bijvoorbeeld naar deelnemers of organisatoren van illegale natuurfeestjes.

Samen

Toch doet Bergen op Zoom het helemaal zo slecht niet. In die acht maanden zijn ongeveer 200 bekeuringen uitgedeeld, op ruim 67.000 inwoners. De burgervader is ook blij met alle initiatieven die hij ziet om er samen toch iets moois van te maken. Recenteen inspirerende voorbeelden vind hij de herdenking van de bevrijding van deze regio, maar tevens de verbindende wijze waarop de Stichting Vastenavend iets wist te maken van de 11-11 viering.

Petter hoopt vooral dat mensen die saamhorigheid ook in eigen kring en omgeving weten vast te houden. Door er te zijn voor wie dat nodig heeft, binnen de geldende beperkingen, én door het goede voorbeeld te geven betreffende de geldende regels. Dat er een groeiende groep mensen zich verzet, baart hem zorgen. Hij hoopt dat het gedrag van de meerderheid ook die protesteerders vroeg of laat tot inkeer laat komen.

Focus op winkels en sportscholen

De gemeente wil op zo veel mogelijk manieren iedereen helpen om goed door deze rare tijden te komen. Bijvoorbeeld door winkeleigenaren of managers van supermarkten en hun teamleden actief bij te staan. Met gerichte adviezen, waarvan vervolgens wél de bedoeling is dat die worden opgevolgd. Anders volgt er een brief, ondertekend door de burgemeester zelf. Ook sportscholen hebben momenteel de bovengemiddelde aandacht van de boa’s. Maar die kunnen niet overal tegelijk zijn, geeft de bestuurder grif toe. Er is maar vijf en een halve fte beschikbaar. Daarnaast functioneren er momenteel een aantal ambtenaren als toezichthouder.

Oproep

Ondanks de nodige cijfers, zelfs op wijkniveau, is het lastig om in kaart te krijgen waar besmettingen ontstaan. Zo sprongen De Plaat en Halsteren er even bovenuit op een gegeven moment maar dat vlakte ook weer af. Petter vind het belangrijker dat zowel de gemeente als inwoners oog houden voor mensen of ondernemers die het moeilijk hebben. Er zijn sinds de coronacrisis begon volgens hem meer stille armoede en verborgen verdriet dan velen zich realiseren. Hij roept dan ook op om een beetje te letten op elkaar en vooral samen te zorgen dat we weer snel die dingen mogen en kunnen waar iedereen zo naar verlangt.