Roosendaal

De Poolse supermarkt uitkopen of niet? Het blijft nog even spannend …

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Op woensdag 8 mei zaten Roosendaalse raadsleden in het Oude Raadhuis bijeen, onder meer om te praten over de zes scenario’s die ze als voorstel kregen voor het ‘Dossier Gastelseweg’. Of beter gezegd: het oplossen van al tien jaar aanhoudende overlast die omwonenden hebben van de Poolse supermarkt daar.

Het kost de gemeente Roosendaal op dit moment 270.000 euro per jaar om in ieder geval te pogen de rust rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg te houden op het huidige niveau. Wie echter volgt wat er zich desondanks allemaal afspeelt, weet dat dit lang niet voldoende is om van leefbaarheid en een veiligheidsgevoel te kunnen spreken. Het aantal incidenten neemt ondanks de maatregelen niet af, mede omdat het aantal bezoeken aan de winkel nog altijd groeit.

Indrukwekkende bedragen

Voorafgaand aan de commissiebijeenkomst was een hele korte gemeenteraadsvergadering. Met als enige agendapunt het opheffen van de geheimhouding van de financiële aspecten die behoren bij de zes scenario’s waarover de raadsleden zich moeten buigen. We stelden eerder redactionele vragen over het waarom van die geheimhouding maar kregen nooit antwoord van de gemeente.

Na het akkoord van de raad met het vrijgeven van een deel van de cijfers bleek het grootste struikelblok van de avond de kostenpost voor optie 1. Het uitkopen van de Poolse ondernemer wordt geschat op 5,5 miljoen euro.

Te groot offer

Voor een flink deel van de Roosendaalse partijen is dat bedrag te hoog, bleek tijdens de vergadering. De VVD, D66, Forum voor Democratie, en Roosendaalse Lijst gaven aan dit niet te zien zitten. Het zou een te groot offer vragen van de inwoners, die het gezamenlijk op moeten brengen met hun belastinggelden. En er zijn andere zaken waarvoor geld nodig is. Bovendien is men bevreesd voor de toekomst, die er financieel minder rooskleurig uitziet. De VVD voegde er aan toe moeite te hebben met het feit dat de ondernemer ‘beloond’ wordt voor alle veroorzaakte problemen.

‘Er wonen hier ménsen!’

Partijen die wél voor uitkoop pleiten zijn de VLP, CDA, PvdA, Burger Belangen Roosendaal en Vitaal Liberaal. Een krappe meerderheid. Juist omdat er aan tien jaar overlast echt een einde moet komen, is het meest gehoorde argument. De emotionele druk op omwonenden is enorm, schetste Nicole Roeken namens het CDA: “Er wonen hier ménsen!” Voor buitenstaanders is niet voor te stellen hoe het is, stelde ze. Mensen voelen zich zelfs in hun eigen huis soms niet veilig. VLP’er Wilbert Brouwers sprak van een molensteen die betrokkenen al tien jaar om de nek hangt.

Jaarlijks ruim een half miljoen

Zo’n 70.000 van de huidige jaarlijkse kosten gaat momenteel op aan de inzet van Sfeerbeheer. De aanwezigheid van deze opzichters beperkt zich echter tot een paar uur per dag. Als ze er niet zijn, vervallen de overlast gevende klanten meteen in hun oude gedrag. Volgens een snelle berekening van PvdA’er Björn Rommens zou het ongeveer 345.000 per jaar gaan kosten om deze mensen er hele dagen weg te zetten. Dan kost het de gemeente dus ieder jaar ruim een half miljoen om de buurt weer wat rust te gunnen. Hij wees de vergadering er ook op dat met de verkoop van woningen die op de locatie van de winkel kunnen verschijnen de uiteindelijke kosten nihil zijn.

Geen vergelijkbare situaties

Meerdere raadsleden zagen wel een ander probleem: precedentwerking. Je wilt niet op andere plekken in de gemeente ook dergelijke bedragen op moeten hoesten. Het CDA veegde dat argument van tafel. Het wordt al tien jaar gebruikt in deze kwestie en nog nooit heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan. Burgemeester Han van Midden gaf hetzelfde aan.

Hij ging ook in op de vraag of er geen sprake zou zijn van staatssteun als de ondernemer wordt uitgekocht. Inmiddels is uitgerekend dat volgens de geldende normeringen vijf miljoen sowieso gerechtvaardigd zou zijn. Door aanvullend een EU-regeling toe te passen die een zogeheten steunbedrag toestaat, moet het mogelijk zijn om te komen aan de 5,5 miljoen die de ondernemer wil zien voor zijn vertrek. Op 16 mei is het aan de volledige raad om hier een knoop over door te hakken.