Roosendaal

Derde fase nieuwe centrumring Roosendaal van start

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Medio september starten de werkzaamheden voor de derde fase van de nieuwe centrumring van Roosendaal. De ring wordt eenrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers én groen.

De belangrijkste verandering is dat op de hele route de dubbele rijbaan komt te vervallen. Om het verkeer beter te geleiden, wordt er eenrichting verkeer ingesteld. Daarnaast wordt er een lint van groenvoorzieningen langs de centrumring gecreëerd. Aan de kant van de binnenstad komt een vrij liggend fietspad te liggen. Dit komt de verkeersveiligheid van fietsers ten goede. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de openbare straatverlichting aangepast en worden er mantelbuizen in de grond gelegd ter voorbereiding op Smart City en andere innovatieve ontwikkelingen.

Om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Dat duurt in tijd wel iets langer, maar op die manier wordt de binnenstad zo efficiënt en praktisch mogelijk bereikbaar gehouden. De eerste fase is afgerond, waarmee het parkeerterrein aan het Emile van Loonpark weer goed bereikbaar is. De tweede fase, de reconstructie van de Kloosterstraat, is inmiddels begonnen. Binnenkort starten de werkzaamheden bij de kruising Laan van België en Laan van Luxemburg. Hierbij wordt de verkeerslichtinstallatie vervangen. Het eerste gedeelte van de Laan van Luxemburg wordt tot en met de kruising met de Doctor van Dregtstraat ingericht tot een eenrichtingsverkeerrijbaan met gescheiden fietspad. Er komen tijdelijke verkeersmaatregelen om de weggebruikers in goede banen te leiden en te verwijzen naar eventuele omleidingsroutes. De resterende fases worden momenteel met de aannemer verder uitgewerkt.

Prioriteit bij het hele project is dat de bewoners, ondernemers en de parkeergarages goed bereikbaar blijven. Naar verwachting is de nieuwe centrumring na de zomer van 2018 helemaal klaar. De actuele planning en bijbehorende omleidingsroute zijn te vinden op www.roosendaal.nl/wegwerkzaamheden.

 

Foto: Impressie nieuwe centrumring Roosendaal