Roosendaal

Dit gele bloemetje overwoekert het buitengebied van de gemeente Roosendaal

Kleine gele bloemen met een iets donkerder geel hart van het jacobskruiskruid

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het heet Jacobskruiskruid. Het plantje verspreidt zich snel en is giftig voor mensen, koeien en paarden. Boeren doen er veel aan om hun gronden en grasland vrij te houden van deze plant. Marco Schillemans en Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst roepen de gemeente op tot actie.

Het gaat daarbij niet alleen om het Jacobskruiskruid. Ook ander probleemonkruid zoals de Akkerdistel en Berenklauw zorgt voor problemen. De raadsleden verwijzen naar artikel 7 in de “Omgevingsvisie jonge Roosendaalse boeren”. Daarin staat dat ingegrepen moet worden als probleemonkruid zich verplaatst van bermen naar graasweiden of landbouwgronden. “Voorkomen is beter dan genezen”, staat in het stuk. Niet alleen vanwege de impact op het milieu maar zeker ook omdat vooral Jacobskruiskruid een gezondheidsrisico vormt voor vee.

Biodiversiteit

Voor de boeren is het inmiddels onbegonnen werk om verspreiding te voorkomen. Het Jacobskruiskruid is wijdverspreid in de bermen. En volgens Schillemans en Goossens is vooral langs het Molenbeekpad het aantal reuze bereklauwen explosief gegroeid. “Wij zijn voorstanders van een goede biodiversiteit, maar we zijn wel attent op overmaat van één soort”.

Maaibeleid

Ze vragen het college of hierover afspraken zijn. En ze willen weten of er gesproken wordt met ZLTO, de vereniging voor boeren en tuinders. In hun vragen halen ze ook het huidige maaibeleid aan. Want welk effect heeft dat beleid op de verspreiding van Jacobskruiskruid?

Schapen

Schillemans en Goossens sturen in hun schrijven een link mee naar een document van het Louis Bolk Instituut. Daarin worden maatregelen tegen Jacobskruiskruid gegeven. Eén van de suggesties is het inzetten van schapen om het onkruid af te grazen. Schapen worden niet ziek van het gif. Beide raadsleden zijn benieuwd of de gemeente deze en andere maatregelen kent en toepast.

Bloemenmengsels

De gemeente en provincie zaaien zelf actief bloemenmengsels in. Mogelijk zitten hier ook Jacobskruiskruid en/of Akkerdistels in. Als dat het geval is vragen Schillemans en Goossens namens hun fractie om deze woekeraars in de toekomst uit de mengsels te halen.

Lees ook: Overlast van reuzenberenklauw beperkt in West-Brabant