Roosendaal

Drie partijen geven gehoor aan oproep van Bram Maas en stellen vragen over ongelijkwaardige behandeling

Bram Maas op de spreekwoordelijke zeepkist tijdens de inspraakavond van de gemeenteraad op 9 september 2022

Bram Maas op de spreekwoordelijke zeepkist tijdens de inspraakavond van de Roosendaalse gemeenteraad begin september 2022

Kitty Joachems Kitty Joachems

Een paar dagen nadat Bram Maas figuurlijk op de zeepkist klom, stellen PvdA, GroenLinks en CDA vragen aan het college. Maas (23) vertelde tijdens de inspreekavond van de raad over zijn zoektocht naar een woning. Die zoektocht gaat niet zonder slag of stoot. Als jongere met een lichamelijke beperking mag hij niet inschrijven op aangepaste woningen. Want deze woningen zijn bestemd voor ouderen. Aankloppen bij verschillende instanties leverde Maas tot nu toe niets op.

Na zijn betoog doet Maas een oproep richting de raad. Hij vraagt hen om druk uit te oefenen op Alwel. “Want”, zo zegt Maas, “het kan toch niet zo zijn dat jongeren met een aantoonbare lichamelijke beperking niet kunnen reageren op een aangepaste woning?” Een paar dagen later komen Björn Rommens (PvdA), Christian Villée (GroenLinks) en Nicole Roeken (CDA) in actie door schriftelijke vragen op te stellen.

Uit hun brief aan het college blijkt dat ze ervan overtuigd zijn dat Maas niet de enige is met dit probleem. De vraag aan de leden van het college is dan ook of zij zich bewust zijn van deze problematiek en hoeveel jongeren in eenzelfde situatie zitten. Vragen zijn er ook over de rol van Alwel en de gemeente. “Zijn er in samenspraak met Alwel afspraken gemaakt die, misschien onbedoeld of onbewust, tot deze manier van werken kunnen leiden?”, schrijven de vraagstellers aan het college. Ze sluiten af met de vraag welke concrete acties verwacht kunnen worden om dit gevoel van ongelijkwaardige behandeling te voorkomen.

Lees ook: Bram komt, ondanks zijn lichamelijke beperking, niet aan een aangepaste woning

Zit jij in een vergelijkbare situatie als Bram Maas? Breng onze ombudsjournalist dan op de hoogte via een mail waarin je kort uitlegt wat er speelt. Stuur je mail naar ombudsman@zuidwesttv.nl.