Bergen op Zoom

Eigenaren woonboerderij houden voet bij stuk over gebruiksrecht pad

Foto: Google StreetView

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente en de eigenaren van woonboerderij Klein Molenbeek, aan de gelijknamige straat, komen niet tot een overeenstemming over het gebruik van een overgangsweg. De eigenaren zijn niet van plan de onverharde weg af te staan, ten gunste van een nieuw bestemmingsplan.

Door: Esmée van den Heuvel en Han Verbeem

Inzet van de juridische strijd is een onverharde weg, die dwars over het perceel loopt en twee wegen met elkaar verbindt: het Binnenwegje en de straat Klein-Molenbeek. De situatie is historisch gegroeid. Tot de jaren ’70 was het omliggende gebied agrarisch ingericht en gebruikers van landbouwvoertuigen mochten het boerderijperceel oversteken. Later gold dat ook voor de eigenaren van de nabijgelegen woningen.

Nieuw bestemmingsplan

Momenteel is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, en daarom wil de gemeente het pad verharden en aanwijzen als permanente verbindingsweg. De huidige grondeigenaren zouden door verjaring hun gebruiksrecht over het pad hebben verloren, maar deze zijn het daar niet mee eens.

Gemeente moet aantonen

Tijdens de Beeldvormingsbijeenkomst van de gemeenteraad maakte Jacques Roijers, de juridisch adviseur van het echtpaar, de gemeenteraadsleden duidelijk dat zij de grond niet zomaar willen afstaan. “De gemeente moet aantonen dat er sprake is van een onafgebroken gebruik”, stelt hij.

Toegangshek en bord

Het is niet de eerste keer dat de bewoners van de boerderij in conflict komen met de gemeente over het gebruiksrecht. Rond 1980 hebben de vorige bewoners een toegangshek geplaatst en een aanduidingsbord met het opschrift ‘Eigen Weg’. Zowel het hek als het bord zijn in de loop der tijd echter verdwenen.      

Moreel recht verspild

Commissielid Maarten van ‘t Hof (VVD) stelt na afloop van de Beeldvormigsvergadering dat de eigenaren wel erg laat zijn met hun bezwaren:  ‘’Als je als eigenaar van de grond er dertig jaar lang geen zaak van heb gemaakt dan heb je in mijn optiek toch wel een stuk van je morele recht verspild’’, aldus Van ‘t Hof.