Roosendaal

Emotionele oproepen bewoners Gastelseweg: ‘Trek die pleister er nu snel af’

Poolse Supermarkt Gastelseweg Roosendaal

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Eigenlijk is er voor de leden van bewonerscomité Gastelseweg maar één oplossing echt serieus te nemen. Uit de zes scenario’s die de gemeenteraad als opties heeft voorgelegd gekregen, is alleen de eerste een snelle en blijvende verbetering van de situatie.

Na tien jaar overlast voor de omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg is het op 16 mei aan de gemeenteraad om een knoop door te hakken. Vertrekkend burgemeester Han van Midden heeft zich aan de opdracht gehouden om nog voor zijn vaarwel met een voorstel te komen dat meer hout snijdt dan de maatregelen die tot nu toe getroffen waren. Tijdens een inspraakavond op 6 mei gaven twee bewoners de raad nog wat stof tot nadenken mee.

Veel emoties

Bianca Ruitenberg kreeg namens het bewonerscomité als eerste te woord. De emoties zitten hoog, vertelde ze de aanwezige raadsleden, en dat was bij haarzelf eveneens duidelijk merkbaar. Daar maakte ze ook geen geheim van. “En dat allemaal voor de aanwezigheid van een supermarkt en de klandizie die zich niet goed weet te gedragen.”

Eigenlijk maar één optie

Over de meeste scenario’s in het rijtje kon ze kort zijn. Doorgaan met het maatregelenplan is geen optie; het werkte toen niet voldoende en gaat dat ook niet doen. Het herinrichten van de straat; dit zou zelfs tot meer “openbare zelfgecreëerde urinoirs” kunnen opleveren. Ook alle andere overlast gevende gedragingen van de supermarktklanten verdwijnen er niet mee. Het opkopen van de woningen van omwonenden is eveneens niet de oplossing in de huidige huizenmarkt. Het is bovendien de omgekeerde wereld als de oorzaak van de overlast mag blijven. Nieuwe en strengere maatregelen en handhaving zijn al net zo min een uitkomst, zeker niet op korte termijn.

Dat zelfde valt te zeggen over de ondernemer de kans geven te verhuizen. Los van de vraag of hij veel haast zou hebben, is niet te zeggen hoe snel een andere locatie beschikbaar is. Er is maar één optie die wel snel voor rust zorgt: Uitkoop van de ondernemer door de gemeente.

‘Het gaat hier om ons privéleven’

Bianca gaf de raad ook nog een emotionele oproep mee: “Jullie moeten een zakelijk besluit nemen. Ook voor de supermarktmanager is het merendeels zakelijk. Maar voor ons is het allesbehalve zakelijk. Het gaat hier om ons privéleven. Over veiligheid, ons huis, onze gevoelens, onze gezinnen en onze geborgenheid. En aan dat alles is eigenlijk geen prijskaartje verbonden want dat is echt onbetaalbaar.”

Prijzige maar enige echte oplossing

Marc van der Leeuw woont direct naar de betreffende winkel, is lid van hetzelfde comité, en sprak ook in. Hij kijkt grotendeels hetzelfde naar de zes voorgestelde opties. Hij gaf aan dat de buurt zich terdege beseft dat uitkoop een prijzige oplossing is, maar dat het ook de enige is die echt werkt. Dus hij had eveneens een oproep; “De pleister er nu snel af te trekken en te kiezen voor scenario één.”

Voor Van der Leeuw hebben ook scenario’s waarbij de winkel vertrekt grote gevolgen. Als er gesloopt en gebouwd gaat worden is dat immers naar zijn woning. Desondanks hoopt hij toch dat dit snel gaat gebeuren, om vervolgens verlost te zijn van jarenlange overlast.

Beperkt effect Sfeerbeheer

Stijn van Looveren van de Roosendaalse Lijst had aan beide insprekers dezelfde vraag. Hij wilde graag weten of ze iets gemerkt hadden van de inzet van Sfeerbeheer in de straat. Bianca woont nogal schuin tegenover de supermarkt en heeft bijna nooit iets gezien van deze toezichthouders. Marc, buurman van de winkel, heeft wel gezien dat het een preventief effect had. Maar alleen op momenten dat er ook werkelijk een geüniformeerd iemand stáát. Bovendien mogen die Sfeerbeheer-medewerkers alleen ingrijpen als er echt regels worden overtreden, zoals openbaar alcohol nuttigen. Aan alle lawaai en heel veel andere vormen van overlast konden deze mensen niets doen.

Hopen op wijs besluit

Kort na de inspraakavond vatte Andy Knobel, woordvoerder van het buurtcomité, de inspraakavond nog even samen. De omwonenden hebben nu hun hoop gevestigd op een wijs besluit van de gemeenteraad.