Etten-Leur

Etten-Leur: vertrouwen in financiële toekomst

Herbert Kats Herbert Kats

Ja, ook de gemeente Etten-Leur moet ‘scherp aan de wind zeilen’ om een sluitende begroting te kunnen afleveren, zegt wethouder Ger de Weert in zijn toelichting op de jaarrekening. Maar de gemeente boekt over het afgelopen jaar een positief saldo van 3,8 miljoen euro. Etten-Leur is op koers, is daarom de samenvattende boodschap.

Burgemeester Marina Starmans onderstreept die woorden met: ”Er is een een gezonde reserve en een solide basis.” Het gemeentebestuur benadrukt dat het ambitie heeft en vooruit wil kijken. Het straalt een zelfbewuste houding uit. Al spreekt ook Etten-Leur onomwonden over 2026 als ‘het ravijnjaar’.

Donkere wolk

Boven alle gemeenten hangt immers de donkere wolk van een door het Rijk aangekondigde korting op het gemeentefonds van in totaal 2,3 miljard. “Terwijl daar nauwelijks argumenten voor zijn”, tekent de wethouder bijna terloops aan. Etten-Leur heeft becijfert dat de gemeente vanaf dat moment jaarlijks zo’n 4 tot 4,5 miljoen minder te besteden heeft.

Ook via de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, waarin hij zitting heeft, geeft De Weert daar tegengas aan. “Daar proberen we dat probleem ook zo veel mogelijk weg te poetsen.” Etten-Leur kijkt -zoals altijd- wel vooruit, maar zal het Den Haag niet makkelijker maken door op voorhand al aan te geven waar gemeentelijk in gesneden kan worden of hoe het de tarieven voor de burger kan verhogen.

Bewust signaal

“Dat is een bewust signaal”, verduidelijkt De Weert. De jaarrekening 2023 laat zien dat van de 153,2 miljoen die er binnenkwam 109,3 miljoen uit de staatskas afkomstig was. De gemeentelijke uitgaven bedroegen in totaal 149,4 miljoen.

Om een dreigend tekort in de komende jaren te kunnen afdekken is het nodig kritisch te kijken naar inkomsten en uitgaven, erkent het gemeentebestuur. Maar de niet-uitgesproken boodschap is dat Etten-Leur vertrouwen heeft dat dat kan lukken, zonder daar nu al hardop op voor te sorteren.

Lees ook: Onzekere financiële jaren voor Etten-Leur, gemeente blijft ambitieus maar behoedzaam