Bergen op Zoom

Extra standplaatsen op woonwagenkampen in Bergen op Zoom

Foto ter illustratie © ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Er komen meer standplaatsen op woonwagenkampen in Bergen op Zoom. Zo worden er acht nieuwe plekken gecreëerd bij Langs de Lijn en komen er twee extra standplaatsen op het woonwagenkamp aan de Van Heelulaan.

Rond de zomer beginnen de werkzaamheden bij Langs de Lijn. Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland gaat het woonwagenkamp realiseren en exploiteren. Toekomstige bewoners kunnen de woonwagen huren.

Goedkeuring gemeenteraad

Op het kleine woonwagenkamp aan de Van Heelulaan zijn nu vier standplaatsen. Het college van burgemeester en wethouders ziet een mogelijkheid om twee extra plaatsen te creëren aan de kant van de Guido Gezellelaan. Er moeten dan wel bomen worden gekapt of verplaatst. Het is nog niet bekend wanneer deze standplaatsen gereed zijn. De gemeenteraad moet hiervoor goedkeuring geven.