Bergen op Zoom

Fontein Binnenschelde Bergen op Zoom staat weer aan

Foto: Robert te Veele

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De grootste fontein van Nederland staat weer aan. Sinds afgelopen weekend spuit de fontein in de Binnenschelde in Bergen op Zoom weer water de lucht in. De ruim dertig meter hoge straal werd in juni dit jaar uitgezet vanwege gezondheidsrisico’s. Aanleiding hiervoor was de waarschuwing van deskundigen die wezen op het gevaar van het vernevelen van met blauwalg en ecoli besmet water.

Door Erik Peeters en Robert te Veele

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de situatie nu ‘veilig’. Uit metingen van waterschap Brabantse Delta blijkt dat de waterkwaliteit is verbeterd. De gemeente heeft de zomerstop van de fontein gebruikt om onderhoud te plegen.

Gevaar gelijk aan legionella

Eerder waarschuwde vooraanstaand aquatisch ecoloog Miquel Lurling, docent van Wageningen University & Research (WUR), voor de gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van de fontein komen of wonen. Volgens hem is het inademen van de nevel van de fontein minstens zo gevaarlijk als de legionellabacterie.

Nadat Omroep Brabant dit voorjaar het gevaar aan de kaak stelde, zette de gemeente de fontein uit. Ruim vijf maanden lang was de sierlijke straal niet te zien. Zondag stond de pomp weer aan. De vrij krachtige zuidwestenwind zorgde dat de nevel over een flinke afstand werd verspreid.

Fontein zorgt voor blauwalg

Hoewel het percentage blauwalg in de zomermaanden op z’n hoogst is, daalt dit vanaf september weer. Volgens Lurling is het onverstandig om een waterstraal in dergelijk ondiep water de lucht in te spuiten. Door de stroming bij de fontein wordt de bodem van het ondiepe water belucht. Dit zorgt voor meer biomassa en dat is juist weer voedsel voor de blauwalgen.

Afhankelijk van meetresultaten van het waterschap, sluit de gemeente niet uit dat de fontein in de toekomst weer uitgezet moet worden.

Lees ook: Fontein Binnenschelde uitgezet na onrust over blauwalgverspreiding