West-Brabant

Geen actieve lobby van gemeentes voor noodlijdende ondernemers

Stockfoto: Pixabay / Freie Menschen Freie Arbeit

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Overal klinken de noodkreten van ondernemers steeds luider. Er vallen steeds vaker bedrijven om, die door de voortdurende verplichte sluiting het financieel niet meer redden. Hotel De Volksabdij en restaurant De Pauw in Ossendrecht zijn er de trieste recente voorbeelden van. Belangenbehartigers vragen gemeenten om het actief op te nemen voor noodlijdende ondernemers door een duidelijk signaal af te geven richting Den haag. Daar hoeven ze in onze regio voorlopig echter niet op te rekenen.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven (tekst) en Vincent Krijtenburg (video)

De landelijke organisatie INretail heeft een brief naar Den Haag gestuurd en vraagt het kabinet om meer aandacht voor de onmogelijke positie waarin veel eigenaren van winkels en horeca zich bevinden. Tevens is een soort standaardbrief opgesteld die naar stadsbesturen kan worden gestuurd, door ondernemers zelf of hun lokale vertegenwoordigers en verenigingen. Hierin wordt nadrukkelijk gewezen op hoe slecht veel bedrijven ervoor staan, met het dringende verzoek aan burgemeesters en wethouders om die noodkreet zelf ook door te geven aan de landelijke politiek, al dan niet via de veiligheidsregio’s.

Zowel de gemeentes Bergen op Zoom, Woensdrecht als Roosendaal kennen de brief en hebben deze soms via meerdere kanalen ontvangen. Toch zijn ze geen van drieën van plan zijn gehoor te geven aan de oproep. Woordvoerders laten stuk voor stuk weten dat hun colleges zeggen dat ze zich dienen te houden aan de wetten en regels die de landelijke overheid oplegt. Waarom ze zo’n moeite hebben om richting de kabinet nog eens duidelijk te maken hoe slecht veel ondernemers ervoor staan, geven ze geen van allen aan. Er wordt zelfs omheen gedraaid.

Teruggefloten

Harold van der Meer, voorzitter van de Bergse horeca, heeft wel een vermoeden. Er wordt flink gemopperd in ondernemersland en er klinken geluiden om ondanks de regels weer open te gaan. Mogelijk zijn gemeenten bang dat mensen zich gesteund voelen door een signaal richting kabinet, bevestigt hij als we daar naar vragen. “Ze weten dat ze teruggefloten worden als ze tegen Den Haag ingaan”, vertelt de voorzitter. Dat is her en der al gebeurd, weet hij. Hij heeft wekelijks overleg met de gemeente over de gang van zaken en heeft zijn hoop op het voorjaar gevestigd. Zijn verwachting is dat in april de terrassen open mogen en in mei, met strikte spelregels en een maximum aantal gasten, ook de cafés en restaurants. “Ik zie licht aan het eind van de tunnel en daar wil ik naartoe.”

Lokaal kan er weinig

Op gemeentelijk niveau valt er weinig te doen aan de opgelegde beperkingen en verplichte sluiting, benadrukken de gemeentes, hoe graag ze misschien ook zouden willen. Woordvoerder Jan Prop vertelt namens Woensdrecht: “We betreuren ten zeerste dat die mensen zwaar getroffen zijn. We hopen dat er snel versoepeling komt. Bepaalde regels snappen wij ook niet maar we moeten ze naleven.” Hij vertelt dat het college wel probeert lokaal ondernemers een hart onder de riem te steken, door met ze in gesprek te gaan en ze te bezoeken.

Roosendaal meldt dat binnen de toegestane kaders volop gepoogd wordt mensen te helpen. Via het Werkplein worden vastgelopen ondernemers gekoppeld aan landelijke regelingen en het ondernemersteam van de gemeente probeert met goede advisering bij te staan. Woordvoerder Pieter Thielen meldt dat nu al is geregeld dat straks de paaltjes die de binnenstad afsluiten op de juiste tijden naar beneden gaan om ‘click & collect’ mogelijk te maken. Als blijkt dat het te druk wordt blijven ze omhoog. “Zo kijken we per maatregelpakket wat we kunnen doen om de pijn te verzachten.”

‘Het zal geen storm lopen’

Namens de Bergse ondernemersvereniging Sterck, die de brief ook naar het college stuurde, vertelt bestuurder Leon Tholhuijsen dat wat hen betreft de winkels en horeca zo snel mogelijk weer open mogen. Als de veiligheid maar niet in het geding komt. Hij verwacht ook niet dat het in het begin storm zal lopen. “Laat bedrijven eens open gaan en evalueer het goed.” Hij snapt dat de landelijke horecasector naar de rechter stapt omdat de overheid te weinig vergoed en geen versoepelingen mogelijk maakt. Ook bij Sterck komen volop dramatische verhalen binnen van ondernemers die ten einde raad zijn.

In Roosendaal is het eveneens heel spannend voor velen. Olav Posthumus is er Facilitair Manager en Verbindingsregisseur van de Binnenstad. Zijn naam prijkte al onder de brief die INretail naar Den Haag stuurde. Over de kleine verruiming voor winkels die op afspraak een klant mogen ontvangen, is hij kort: “Daar ga je geen grote omzet van draaien. Er verandert uiteindelijk nog helemaal niks.” Binnenstadsvereniging Collectief Roosendaal heeft ook het college van deze gemeente de INretail oproep gestuurd om het kabinet nog eens te wijzen op de urgentie van dit probleem.

INRetail reageert niet

We waren vanzelfprekend benieuwd naar hoe INretail kijkt naar de houding van de gemeenten. Dus zochten we contact met de organisatie. De woordvoerder meldde zich echter niet, ook niet na twee dagen. Blijkbaar zijn de gemeenten niet de enigen die zich zo veel mogelijk in stilzwijgen hullen. Mocht er alsnog contact worden opgenomen, dan vullen we dit artikel aan.