Roosendaal

Geluidsopnames brengen Roosendaalse wethouder Theunis in diskrediet

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Op 19 november zaten wethouder Toine Theunis, een aantal omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal en leden van de Commissie Ombudsman bijeen. Ze spraken er uitgebreid over wat er allemaal misging in het langslepende dossier omtrent die levensmiddelenwinkel en de ermee gepaard gaande overlast. Van dat gesprek zijn opnames gemaakt en daarin zijn flink wat opzienbarende uitspraken van het collegelid te horen.

Tot en met maandag 15 maart zijn de gemaakte opnames strikt geheim gehouden. De omwonenden zijn de gang van zaken echter inmiddels zó beu dat één van hen onze redactie benaderde en het audiobestand van ruim twee uur toezond. Daarin wordt wethouder Theunis uitgebreid de kans gegeven om zijn bevindingen uiteen te zetten, aan de aanwezige gedupeerden en aan de Commissie Ombudsman. Die in een daarna verschenen rapport aan de gemeente en het college uiteenzet wat er zoal misging, en vooral; hoe er beter met inwoners gecommuniceerd en omgegaan moet worden.

Uitgesproken en ongezouten

Juist omdat er – ook na dat verschenen rapport en advies – volgens de omwonenden weinig ten goede is veranderd, werd de opname vrijgegeven. Daarin vertelt wethouder Theunis niet alleen zeer uitgesproken over zijn rol en standpunten in de procesgang, hij geeft hier en daar ook nogal ongezouten zijn mening over de raadsleden in het algemeen en een aantal van hen in het bijzonder. Daarnaast komen meningsverschillen in het college ter sprake, alsmede zijn kijk op het functioneren van zowel burgemeester Han van Midden en diens voorganger Jacques Niederer. Het is hier en daar weinig complimenteus.

Inwoners worden niet gehoord

De gesprekken schetsen verder een weinig rooskleurig beeld van het functioneren van de gemeente als organisatie, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Er wordt een uitgebreid gesproken over ambtenaren die eigenhandig beslissingen nemen en daarmee processen beïnvloeden, of informatie en vragen van inwoners bewust weghouden bij burgemeester en wethouders. Ook binnen het college zou niet altijd even transparant gecommuniceerd zijn, of dat bewust gebeurde blijft een beetje in het midden.

Update, 19 maart, 09:26

We stuurden, in samenspraak met de bewoner die de opnames maakte, het volledige audiobestand naar een woordvoerder van het Roosendaalse college en hadden naar aanleiding daarvan afgesproken dat de wethouder ons er vrijdagmorgen over te woord staat. Vanwege bovenstaande voorpublicatie is hij hierop teruggekomen. We gaan daarom op andere wijzen redactioneel aandacht besteden aan de opnames en gedane uitspraken. Wordt vervolgd…