Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom maakt nieuw, inclusiever plan voor aanleg speeltuinen

De Tough Trail-speeltuin staat nog altijd, ongebruikt, op de Bergse Plaat

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Bergen op Zoom maakt een nieuw plan voor speelplekken in de gemeente: Spelen, Bewegen & Ontmoeten. Hierin moet meer aandacht zijn voor de plek waarop speeltuinen worden geplaatst en voor het type speeltoestel dat er past. Ook wil de gemeente daarin meer aandacht voor de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van de GBWP.

De problemen met de speeltuin op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom waren de aanleiding voor GBWP om aan de bel te trekken. Deze speeltuin, de Tough Trail, was geïnspireerd op freerunning en buitensport. Maar sommige speeltoestellen waren zo hoog dat de kinderen binnen konden kijken in slaapkamers van buurtbewoners. En die hoogte maakte het klimrek ook gevaarlijk. De Tough Trail is daarom nooit gebruikt en er staat al vier maanden een hek om. De GBWP vroeg zich daarom af hoe de gemeente bepaalt wat een goede plek is voor een speeltuin.

Buurt wordt betrokken bij nieuwe speelplekken

De gemeente Bergen op Zoom baseert zich op onderzoek, schrijft ze. Daarin is gekeken naar de speelbehoefte van kinderen in verschillend leeftijden. Het aantal kinderen in de wijken wordt vergeleken met het aantal speelplekken dat er al is. Ook kijkt de gemeente er dan naar voor welke leeftijdsgroep die speelplekken geschikt zijn. “Via dit onderzoek weten we waar de ‘witte plekken’ zitten,” aldus de gemeente.

Het onderzoek is de basis voor een nieuw plan van aanpak, gecombineerd met andere informatie. “Ook is er een burgerpeiling gehouden en is de Denktank Jeugd Bergen op Zoom bevraagd. Ook wordt de buurt zelf betrokken of, indien mogelijk, worden de plannen gecombineerd met burgerinitiatieven,” schrijven burgemeester en wethouders aan de GBWP. “Komende periode maken we gebruik om dit onderzoek te vertalen naar een speelplekkenbeleid.”

Eerst duidelijkheid over grootte van toestellen

De gemeente zegt dat ze geleerd heeft van de problemen op de Bergse Plaat. “Dat komt vooral voort uit het onderzoek naar welke speeltoestel voor welke doelgroep noodzakelijk is. Daarnaast hebben we geleerd uit deze casus door in het vervolg te kiezen voor nieuwe toestellen waarbij de maten duidelijk naar voren komen,” schrijft ze aan de GBWP.

De speeltoestellen moeten nog worden weggehaald en worden vervangen. De kosten daarvoor komen uit het potje voor vervangingsinvesteringen voor de openbare ruimte. De speeltoestellen van de Tough Trail gaan naar een plek waar meer oudere kinderen zijn. Bijvoorbeeld in de buurt van scholen voor middelbaar onderwijs. Zodra er een goede plek gevonden is, worden omwonenden uitgenodigd om te praten over de plannen.

Speelplekken geschikt maken voor meer kinderen

Op de plek waar nu de Tough Trail staat, komt een vervanging. Er komt een speeltoestel te staan dat vergelijkbaar is met het toestel dat er eerst stond. Want voor iets anders is geen geld. “Het gaat hier om een 1 op 1 vervanging. We hebben geen geld gereserveerd om een andere invulling te geven aan dit park,” aldus de gemeente.

De GBWP wil weten waarom er geen speelplekken zijn waar kinderen uit meer leeftijdsgroepen kunnen spelen. Ook wil de partij dat de speeltuinen veilig gebruikt kunnen worden door kinderen met een beperking. De gemeente laat weten dat de burgemeester en wethouders daar al mee bezig zijn. “Met het nieuwe beleidsplan Spelen, Bewegen & Ontmoeten willen wij toewerken naar bredere doelgroepen en centralere locaties,” staat in de brief. “Ook toegankelijkheid voor kinderen/mensen met een beperking is daarin opgenomen.”

Lees ook: Na vier maanden staat gevaarlijke Tough Trail-speeltuin nog steeds op Bergse Plaat