Roosendaal

Gemeente Roosendaal gaat het giftige jacobskruiskruid niet bestrijden

Kleine gele bloemen met een iets donkerder geel hart van het jacobskruiskruid

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal gaat het jacobskruiskruid niet bestrijden. De plant met gele bloemetjes is giftig, vooral voor koeien en paarden. Daarom wil landbouworganisatie ZLTO dat jacobskruiskruid in heel het land bestreden wordt. Maar de plant staat niet op de lijst van invasieve soorten en Roosendaal hoeft er dus niets tegen te doen. Dat antwoordt wethouder Inge Raaijmakers op vragen van de Roosendaalse Lijst.

Een gemeente is verplicht om sommige plantensoorten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Die planten staan op de Europese lijst van invasieve exoten. Dat is de lijst met planten die niet in Nederland thuishoren, maar hier wel gaan woekeren. Het jacobskruiskruid staat niet op die lijst. En de gemeente is dan ook niet van plan er iets tegen te doen.

Bestrijden past niet bij Roosendaal Natuurstad

De Roosendaalse Lijst vroeg zich af of het niet beter is als Roosendaal een nieuw beleid maakt over het aanpakken van de gele bloemetjes. Maar daar is wethouder Raaijmakers heel duidelijk over: “Nee, we willen hier geen nieuw beleid voor maken omdat permanent verwijderen of bestrijden van beide soorten haaks staat op ons huidige beleid en visies als Roosendaal Natuurstad.”

De partij stelde ook voor dat de gemeente gaat overleggen met de ZLTO over het bestrijden van jacobskruiskruid. Maar dat lijkt Raaijmakers vrij nutteloos. “De vraag is of een gesprek met ZLTO zinvol is omdat ZLTO de mening is toegedaan dat er wel bestrijding moet plaatsvinden. We verschillen daarover van mening.”

Jacobskruiskruid heeft weinig kans op landbouwgrond

Volgens de wethouder kan de gemeente jacobskruiskruid niet aanpakken zonder ook andere bloeiende kruiden dwars te zitten. En Roosendaal wil op een manier maaien die goed is voor de biodiverstiteit, die de bloei van planten stimuleert en die dus goed is voor insecten. “Maatregelen tegen jacobskruiskruid zijn daarom ook maatregelen tegen alle bloeiende kruiden en zijn daarmee in strijd met de basisdoelstellingen,” schrijft Raaijmakers aan de Roosendaalse Lijst.

De gemeente Roosendaal gaat er van uit dat boeren er weinig last van hebben. Jacobskruiskruid zaait zich wel graag uit in losgemaakte landbouwgrond, maar boeren bewerken die grond toch al “door grondbewerking of chemische onkruidbestrijding”. De gele bloemen doen het wel prima in bermen. Maar volgens de wethouder heeft de plant “niet veel kans” in intensieve landbouwgrond.

Grondeigenaar moet het zelf oplossen

In weilanden waar paarden staan, is het probleem lastiger. “Paardenweides is een ander verhaal omdat daarin de zode vaak open plekken heeft waar zaden wel kunnen kiemen. Daarvoor geldt dan weer dat zaden van kruiskruid vaak niet ver door de wind worden verspreid en dat dit beperkt blijft tot een strook van 20-25 meter langs de rand als daar een wegberm met kruiskruid ligt,” aldus Raaijmakers. Maar dit is een probleem voor de eigenaar, niet voor de gemeente. “Daar zal door de eigenaar van de paarden wat intensievere bestrijding nodig zijn; vanaf juni 3-4x maaien of voor het zaaien maaien.”

De Roosendaalse Lijst wilde ook weten of de gemeente en de provincie er op letten wat er in hun eigen bloemzaadmengsels zit. Zitten er misschien ook zaden in van akkerdistel of jacobskruiskruid? Maar daarover kan wethouder Raaijmakers kort en krachtig zijn: “Deze zitten er niet in.”

Lees ook: Dit gele bloemetje overwoekert het buitengebied van de gemeente Roosendaal