Geen regio geselecteerd

Gemeente Roosendaal komt met ‘armoederegisseur’

Briefgeld en munten ter waarde van zo'n 55 euro

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal gaat zich meer inzetten om armoede en schulden te voorkomen of te doorbreken. Met het vaststellen van het integraal armoedebeleid zet Wethouder van Poppel de volgende stap in de bestrijding van armoede. Om het beleid goed uit te voeren stelt de wethouder een armoederegisseur aan.

In de afgelopen jaren heeft Roosendaal al veel geïnvesteerd in het bestrijden van armoede: de verhoging van de bijzondere bijstandsnorm, het afschaffen van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, het verbeteren van de voorlichting over geldzaken aan scholieren en het instellen van een overbruggingsfonds voor jongeren met een jeugdzorgachtergrond die op eigen benen gaan staan.

Om toch goed te kunnen schakelen tussen alle betrokken partijen en te kiezen voor wat nodig is in plaats van wat kan, kiest de gemeente voor de inzet van een armoederegisseur. Deze zorgt voor onderlinge samenwerking tussen de gemeente, werkgevers en scholen, informeert en ondersteunt hen bij de signalering en doorverwijzing van personen in een armoedesituatie. Met ingang van januari 2018 stelt de gemeente deze armoederegisseur aan.

Toch blijft de bestrijding van armoede moeilijk. Signalering is daarom belangrijk volgens wethouder van Poppel: “Schuldhulpverlening moet niet ophouden op het moment dat de problemen ogenschijnlijk opgelost zijn. Financiële educatie en budget coaching is belangrijk om terugval of herhaling te voorkomen.”