Roosendaal

Gemeente Roosendaal ontevreden over effect armoedebeleid voor kinderen

Briefgeld en munten ter waarde van zo'n 55 euro

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal vindt dat het niet goed gaat met de hulp voor kinderen in armoede. Te weinig kinderen maken gebruik van allerlei regelingen waar ze recht op hebben. Daarom laat de gemeente onderzoeken hoe kinderen uit arme gezinnen wél de hulp kunnen vinden die op hen wacht. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie.

De ChristenUnie maakt zich zorgen om het armoedebeleid voor kinderen. En de gemeente Roosendaal heeft die zorgen ook. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. “We zijn op dit moment niet tevreden over het bereik van de regelingen. De armoedemonitor heeft aan het licht gebracht dat het grootste gedeelte van de kinderen die er recht op heeft nog geen gebruik maakt van de regelingen,”schrijven ze. “Op dit moment wordt dan ook onderzocht hoe in de vorm van onder andere een ‘regelingencheck’ het bereik kan worden vergroot.”

Cijfers vertellen niet wat kinderen nodig hebben

Op zich heeft de gemeente goed in beeld hoe veel kinderen er in armoede leven, aldus burgemeester en wethouders. Dat komt door de armoedemonitor. In de gemeente Roosendaal groeit 15 procent van de kinderen op in een minimahuishouden. Dat is meer dan bij gemeenten die ongeveer even groot zijn als Roosendaal. Iets meer dan de helft van die groep minima leeft van een bijstandsuitkering. En het zijn vooral éénoudergezinnen. Ook leven er relatief veel kinderen met een niet-westerse achtergrond in armoede.

Maar het probleem is, dat die cijfertjes niet het hele verhaal vertellen. De Kinderombudsvrouw waarschuwde daar al voor. Want je zult met kinderen in armoede moeten gaan praten om te weten wat ze nou écht nodig hebben. Dus de gemeente Roosendaal weet wel hoe groot de groep is, maar niet wat voor soort groep het is. “Onderdeel van het
ontwikkelen van kindgericht armoedebeleid is dan ook dat het kindperspectief centraal komt te staan,” schrijven burgemeester en wethouders aan de ChristenUnie. “Om tot een goed beleidsplan te komen is het van belang dat de doelgroep niet alleen statistisch gezien goed in beeld is, maar dat ook de leefwereld van de doelgroep wordt begrepen.”

Afstudeerstudie om kinderen beter te bereiken

Gezinnen in armoede kunnen steun vragen via meerdere regelingen. Maar er zijn nog steeds veel mensen die de weg door regeltjes-land niet weten te vinden. Dat wil de gemeente Roosendaal ook verbeteren. “ln het geval van subsidie wordt er vanuit de gemeente gestuurd op het vergroten van het bereik van de doelgroep,” aldus burgemeester en wethouders. Maar ze schakelen nog meer hulp in. “Vanuit Stichting Leergeld, Stichting Paul en het Jeugdfonds Cultuur wordt op dit moment ook een afstudeerstagiaire ingezet om te onderzoeken hoe het bereik kan worden vergroot.”

De gemeente Roosendaal krijgt jaarlijks geld voor de bestrijding van armoede onder kinderen, de zogenoemde Klijnsma-gelden. In de jaren 2018, 2019 en 2020 was dat voor Roosendaal tussen de 725.000 en 750.000 euro per jaar. Uit een landelijke evaluatie bleek dat bijna de helft van de gemeenten dat geld gebruikt voor algemeen armoedebeleid of zelfs voor heel andere dingen. ChristenUnie-raadslid Karen Suijkerbuijk-Ader wilde daarom weten hoe Roosendaal dat geld gebruikt.

Niet alle Klijnsma-gelden gaan naar kinderen

De gemeente Roosendaal geeft aan dat er geïnvesteerd is in meerdere regelingen voor kinderen in armoede. Zo is er geld gegaan naar Stichting Paul en Jeugdfonds Cultuur om die kinderen mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. Om goed mee te kunnen op school was er steun voor de Stichting Leergeld. En alledrie deze instellingen kregen geld voor een Sinterklaasactie. Dan was er ook nog het Roosendaals Jeugdontbijt, de regeling peuteropvang, kaarten voor een voorstelling en musical en geld voor de voedselbank. Voor jongeren waren er  voorlichtings- en preventie-activiteiten via MoneyWays, Get a Grip en een financieel spreekuur.

Maar de gemeente heeft, net als de rest van Nederland, ook een deel van het geld uitgegeven aan integraal armoedebeleid, zoals projecten van Buddylink en Quiet Community. Dat geld is dus wel voor hulp bij armoede, maar niet speciaal voor kinderen. Ook is er geld overgeheveld naar de algemene reserves. En een bedrag van 60.000 euro ligt nog klaar om door te schuiven naar 2021, voor projecten voor kinderen in armoede.

Lees ook: ChristenUnie wil weten of Roosendaal genoeg doet tegen kinderarmoede