Roosendaal

Gemeente Roosendaal weigert info over verhuis­plannen Cloetta te delen

Erwin Jansen is bezorgd over komst Cloetta in zijn wijk.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Met teksten als ‘We zijn er mee bezig’ en ‘Het is een hoop werk’ hield de gemeente Roosendaal maandenlang de aanlevering tegen van informatie over de verhuisplannen voor Cloetta. Erwin Jansen vroeg deze op, als bezorgde omwonende van het bedrijventerrein waar de snoepgigant moet komen. Hij diende zijn woo-verzoek in op 22 maart en heeft nog steeds niet ontvangen. Nu is hij het beu en zet hij een dwangsom in als middel om alsnog de opgevraagde documenten te krijgen.

Na de meer algemene redenen voor uitstel kwam de gemeente ineens met de mededeling dat in de opgevraagde informatie drie belanghebbenden voorkomen aan wie toestemming moest worden gevraagd.

Erwin is er van overtuigd dat dit bewust niet ineens met alle drie is kortgesloten maar om beurten, steeds met de daarvoor geldende bedenktijd van twee weken. Dat beslaat bij elkaar weer bijna anderhalve maand. Hij weet ook zo goed als zeker dat er bewust op is aangestuurd het te rekken tot de vakantieperiode, waarin opnieuw weinig zal gebeuren.

Een rapport met een luchtje

Nu er ruim een kwartaal voorbij is en nog altijd geen info is aangeleverd, is Jansen het beu. Hij denkt dat het bewust achterhouden van de stukken onder meer te maken heeft met een bestaand geurrapport, over de bestaande situatie van de Cloettafabriek aan de Spoorstraat.

Het Roosendaalse college heeft laten weten een nieuw rapport niet nodig te vinden, terwijl Erwin verwacht dat het bestaande stuk duidelijk maakt dat er wel degelijk sprake is van overlast. Er zit een luchtje aan de gang van zaken dus. Hij stelt het zelfs nog stelliger: “Dit stinkt!”

Boete

Na maanden geduld, herinneren aan zijn verzoek en begrip voor het uitstel, heeft Erwin nu besloten een dwangsom in te zetten als middel richting de onwelwillende gemeente. Als die niet binnen twee weken alsnog adequaat reageert volgt er een boete.

Op het betreffende formulier schrijft hij: “Inmiddels vermoed ik dat andere belangen meer prioriteit krijgen dan het zijn van een open overheid.” Hij laat aan onze redactie weten er opnieuw met een jurist naar te gaan kijken als de gemeente ook nu weigert te voldoen aan de informatieplicht.

Lees ook: Verwachte nieuwbouw zoetwaren­fabriek Cloetta zorgt voor veel onrust in de buurt