Roosendaal

Gemeente Roosendaal wil parken in stad en dorpen verbeteren

Het Burgemeester Coenenpark in Roosendaal.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Groenere parken waar mensen kunnen recreëren en zichzelf veilig voelen. De gemeente Roosendaal wil de parken in haar stad en dorpen verbeteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een Parkenvisie opgesteld.

De Parkenvisie is onderdeel van de zogenoemde ‘schaalsprong tot 2040’, waarmee de gemeente leefbaarheid en de balans van Roosendaal en haar dorpen wil verbeteren. Om de kwaliteit van de parken te verbeteren, is een visie opgesteld met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het college hoopt hiermee dat mensen meer gebruik gaan maken van de parken als deze verbeteren. Bijvoorbeeld om meer te bewegen, om te ontmoeten, leren of genieten.

Er zijn veertien parken opgenomen in de visie: Westrandpark, Burgemeester Coenenpark, Begraafplaats Bredaseweg, Luitenpark, Begraafplaats Bachlaan, Godwaldtpark, Emile van Loonpark, Paterstuin, Vrouwenhof, Tolbergpark, Burgemeester Marijnenpark, De Wielewaal, Catharinapark (Wouw) en Landeweel (Wouw).

Groen, ontmoeten en bewegen

In de visie staat dat er meer ruimte in de parken komt voor wandelaars en fietsers. En ook zullen er meer groene verbindingen tussen de stad en de dorpen komen. Andere belangrijke zaken zijn schoon oppervlaktewater en schone lucht. En ook dient de biodiversiteit te vergroten. “In de toekomst is Roosendaal klimaatadaptief, en is er een goede balans tussen het bebouwd gebied, natuur en recreatie”, aldus het college.

De vier pijlers van de visie zijn: het landschap (bodem en water opgave), belevingswaarde (gezondheid, evenementen, sociaal, veilig), het behoud van erfgoedwaarde en ‘het park voor en door iedereen’ (inclusie en participatie).

Inrichtingsplannen

Het is de bedoeling dat er jaarlijks voor drie parken inrichtingsplannen worden gemaakt. De Parkenvisie en uitvoeringsagenda dienen hierbij als basis voor de uitwerking van de definitieve inrichtingsplannen. Het college zal de visie voorleggen aan de gemeenteraad, daarna is er ruimte voor inspraak. Daarbij komt gelijk het voorstel om de plannen voor het Burgemeester Coenenpark, de Landeweel en het Catharinapark in 2024 nog uit te gaan werken.

Lees ook: Hoe Roosendaal weer in balans wil komen door de kwaliteitssprong