Veilig- en leefbaarheid in Roosendaal

Dossier Veilig- en leefbaarheid in Roosendaal

Veel mensen voelen zich onveilig in Roosendaal. Wie opgroeit in Westrand, Langdonk, Kalsdonk, ‘t Oude Centrum en de Kroeven, verdient gemiddeld minder, woont in een slechtere woning, krijgt lagere schooladviezen en heeft met hogere zorgkosten te maken. Er zijn schietpartijen op klaarlichte dag, mensen worden lastig gevallen en er is veel drugscriminaliteit. De stad doet mee aan het Nationaal Plan Leefbaarheid en Veiligheid. In dit dossier is achtergrondinformatie te lezen en komen Roosendalers aan het woord over hun ervaringen. Ook wordt uitgelegd wat de gemeente doet om deze problemen tegen te gaan.