Bergen op Zoom

Gesteggel in Bergse raad na ‘com-motie’ over mondkapjes

Foto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Gratis wegwerpmondkapjes voor de Bergse minima: een motie, oftewel raadsopdracht, van 50Plus is maandag tijdens de de commissievergadering teruggetrokken nadat het college hierover al toezeggingen heeft gedaan. Een meerderheid van de Bergse raad wilde het er echter tóch over hebben en enkele fracties vinden gratis uitdelen helemaal niet zo vanzelfsprekend: “Je kan beter van tweedehands kleding zelf mondkapjes maken.”

Door: Han Verbeem

John Voets van fractie 50Plus is tevreden met de toezegging van het college: via de voedselbank kunnen minima gratis wegwerpmondkapjes krijgen. En daarom is zijn motie, bedoeld voor de raadsvergadering van 29 oktober, niet meer nodig en haalde hij deze van de commissieagenda. Daarop kwam Akkaya met een compromis: “Prima, we hebben het niet meer over de motie maar bespreken wél de beantwoordingsbrief van het college.”

Vreemde gang van zaken

Voor Voets is daarmee de kous af, ondanks tegengesputter uit de commissie. “Ik heb nooit meegemaakt dat een motie wordt ingetrokken en dat anderen toch kunnen eisen deze te bespreken”, sprak zijn partijgenoot Piet van den Kieboom. “Het is een hele vreemde gang van zaken: het gaat om 1000 euro. Het lijkt wel of dit niet gegund wordt door anderen. Laten we blij zijn dat de motie wordt uitgevoerd!”

Voldoende over gezegd

“Wat een hoop commotie om een motie”, merkte Hans Kerstens (VVD) op. “Deze is overbodig en er is al voldoende over gezegd.” Een meerderheid van de commissie dacht daar echter anders over. “We willen de collega’s er toch iets over laten zeggen”, aldus Hans-Peter Verroen (CDA).

Zelf mondkapjes maken

Lijst Linssen vindt het gemeentelijk verstrekken van mondkapjes aan bijstandsgerechtigden geen goed idee. “Zolang er geen zekerheid is over toekenning door het Rijk. Er zijn bovendien mogelijkheden om deze zelf te maken. De inwoners kunnen het makkelijk zelf organiseren terwijl ze ook her en der gratis worden uitgedeeld”, zegt Meino Dam.

Betuttelend

GBWP vindt het allemaal maar betuttelend. Akkaya verwijst naar een onderzoek van het Erasmus MC: “Een kapje zelf maken werkt zelfs beter dan medische maskers. Op het moment dat je iets kant en klaar aanbiedt. We moeten uitgaan van de kracht van de mensen en het niet in een zielige positie neerzetten.” Hij noemt het voorbeeld van het maken van mondkapjes uit tweedehands kleding.

Snelle reactie

Abdelaziz Danjaoui (BSD) spreekt echter van een sympathiek idee, en hij is blij met de snelle reactie van het college. “De BSD vindt het belangrijk om mensen gratis kapjes te geven omdat niet iedereen in de positie is dit zelf te betalen.” Pak dit voorbeeld op met andere buurgemeenten, is zijn oproep. “De zorg gaat voorop, als het om onze inwoners gaat.”

Praten met mensen

Carinne Elion-Valter (D66) zegt over het toekennen van gratis mondkapjes via de voedselbanken: “Een mooi initiatief. Het verstrekken van een mondkapje is bovendien een mooie gelegenheid om mensen aan te spreken en te vragen hoe het met hen gaat, in deze coronatijd.” Ook Nanny Nuijten-van Aard (PvdA) kan zich bij deze woorden aansluiten. “Misschien kan er vanuit die contacten wel een burgerinitiatief ontstaan waarbij mensen zelf kapjes gaan maken.”