Roosendaal

GroenLinks Roosendaal wil dat gemeente meer doet tegen gehoorschade jongeren

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

GroenLinks Roosendaal wil dat de gemeente meer doet om jongeren te beschermen tegen gehoorschade. Steeds meer jongeren hebben problemen door harde muziek, zoals blijvend oorsuizen en doofheid. Landelijk worden er plannen gemaakt, bijvoorbeeld om een maximum van 100 decibel in te stellen. Maar volgens GroenLinks Roosendaal heeft ook de gemeente een taak om het gehoor van de jeugd te beschermen. En dat kan veel actiever, vindt de partij.

De discussie over te harde muziek, bijvoorbeeld in nachtclubs of bij poppodia, is deze maand weer opgelaaid. Het ministerie van Volksgezondheid wacht op een advies van de Gezondheidsraad. Maar veel Tweede Kamerleden willen daar niet op wachten en vinden dat er meteen ingegrepen moet worden. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een maximale geluidssterkte van 100 decibel. GroenLinks Roosendaal heeft hierover eind vorig jaar al vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Maar sindsdien is er weinig gebeurd. Daarom vraagt de partij nu weer om actie.

Gemeente zou zich er in verdiepen

Vorig jaar wees GroenLinks Roosendaal de gemeente op het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. De gemeente beloofde zich daarin te gaan verdiepen. GroenLinks-raadslid Chahira Mediani wil weten wat dat heeft opgeleverd. Want het lijkt er op dat er sindsdien maar weinig mee is gedaan. “Dat klopt,” beaamt Mediani. “Toen werd al duidelijk dat het bij het college geen prioriteit had. De wethouder legde het bij de GGD. Er zou een inventarisatie worden gedaan, naar hoe groot het probleem is. En dat zou vóór de zomer bekend zijn. Bij de behandeling van de jaarstukken bleek dat ook de GGD niet erg enthousiast was.”

Er is dus geen rapport, geen onderzoeksresultaten over de situatie van gehoorschade onder Roosendaalse jongeren. Wethouder René van Ginderen beloofde afgelopen zomer om bij de GGD meer aandacht te vragen voor het probleem. Maar sindsdien blijft het stil. “Als GroenLinks kregen we geen tegenbericht, dus we hebben opnieuw vragen gesteld,” gaat Mediani verder. “Het is weer heel actueel. Het probleem wordt onderschat en het behoeft juist urgentie.”

Gehoorschade geeft een leven lang problemen

Het raadslid werkt en studeert in de zorg. Hierdoor hoort ze vaak over de gehoorproblemen bij jongeren. “Het is een zintuig waar je zuinig op moet zijn. Als je schade krijgt, dan kun je daar een leven lang last van houden. Het heeft vaak grote gevolgen voor leerprestaties, voor sociale participatie en op de arbeidsmarkt,” waarschuwt Mediani. “Er is hierin een rol weggelegd voor de gemeente. Vooral voorlichting is heel effectief gebleken. Bewustwording, dat kan al in het onderwijs.”

GroenLinks wijst ook op evenementen en uitgaansgelegenheden. En vraagt aan de gemeente of ze in het evenementenbeleid rekening houdt met gehoorschade. “Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het geluidsniveau en het stimuleren van het gebruik van oordoppen,” legt Mediani uit. “We willen een idee krijgen wat de gemeente allemaal doet. Gehoorschade onder jongeren is niet opgenomen in het preventieakkoord. Dat zouden we er graag wel in zien staan.”

Aanpak van gehoorschade is dringend

GroenLinks wil met de schriftelijke vragen aangeven hoe belangrijk het onderwerp is. “Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeksrapporten verschenen, waaruit blijkt dat de aanpak van gehoorschade onder jongeren urgentie behoeft. Op alle fronten worden er preventieve maatregelen genomen om dit probleem aan te pakken, namelijk door de Gezondheidsraad, staatssecretaris, het ministerie van VWS en lokale overheden,” schrijft Mediani aan burgemeester en wethouders. “Hoe wil de gemeente op korte termijn invulling geven aan haar rol?”

Lees ook: Gehoorschade jongeren toenemend probleem