West-Brabant

Haringvlietbrug afgesloten vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend

Haringvlietbrug

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Haringvlietbrug over de A29 bij Willemstad is het hele weekend afgesloten voor verkeer. De brug gaat op vrijdagavond 21.00 uur dicht tot en met maandagochtend 05.00 uur. Alleen in de rijrichting Bergen op Zoom is de brug nog open van zaterdag 08.00 uur tot 20.00 uur. Rijkswaterstaat gaat verkeersmaatregelen plaatsen, zoals borders en barriers. Dat is nodig, omdat er vanaf maandag smallere rijstroken zijn. Er mag dan ook voortaan maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. De nieuwe maximum snelheid gaat in op maandag 23 augustus.

Rijkswaterstaat sluit de Haringvlietbrug af van vrijdagavond 20 augustus tot maandagochtend 23 augustus om veilig te kunnen werken. In de richting van Rotterdam is de brug echt het hele weekend dicht. Maar weggebruikers richting Bergen op Zoom kunnen zaterdag wel gewoon over de Haringvlietbrug. Want zaterdag 21 augustus is die rijrichting open tussen 08.00 en 20.00 uur.

De parallelweg blijft het hele weekend ook gewoon open. Maar niet voor doorgaand of snel verkeer. De parallelweg is alleen voor bromfietsers, fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten. Al het andere verkeer moet omrijden. Rijkswaterstaat heeft hiervoor omleidingsroutes aangegeven.

Vanaf maandag smallere stroken en lagere snelheid

Vanaf maandag 23 augustus geldt er voortaan een maximum snelheid op de Haringvlietbrug van 50 kilometer per uur. Dat is nodig om de brug veilig te houden. De brug is hard toe aan een opknapbeurt. Hiervoor moet in 2023 de klep worden vervangen, die nodig is om de scheepvaart door te laten. Het rijdek van de brug zijn aluminium platen die met klemmen aan de brug vast zitten. Die klemmen trillen los door het zware verkeer. Als auto’s en vrachtwagens minder snel rijden, zijn er minder trillingen. En is er dus minder risico op problemen.

In de eerste plannen zou er ook een rijstrook dichtgaan in beide rijrichtingen. Dan zou al het verkeer dus over één rijbaan moeten. En daar kwamen felle protesten tegen, onder andere van transportondernemers en forenzen. Rijkswaterstaat heeft er uiteindelijk voor gekozen tóch twee rijbanen open te houden, maar die dan wel te versmallen. Er zijn afspraken gemaakt met de politie dat er dan wel goed gecontroleerd wordt op het aanhouden van de maximum snelheid.

Rijkswaterstaat verwacht minder overlast dan in eerste plannen

Rijkswaterstaat heeft uitgerekend dat er hierdoor minder overlast zal zijn voor de weggebruikers dan bij de eerste plannen. Volgens Rijkswaterstaat zal de piek liggen in de avondspits op de A29 richting Bergen op Zoom. Dan moeten weggebruikers rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Maar verder verwacht Rijkswaterstaat dat de extra overlast beperkt zal zijn. In de avondspits richting Rotterdam, in de ochtendspits en op de omrijroute via de A16 verwacht ze minder hinder nu er twee rijbanen open blijven.

“Hoewel het slechts gaat om een indicatie van de te verwachten extra reistijd, lijkt er minder hinder te ontstaan dan in de eerdere variant waarbij in beide richtingen één rijstrook beschikbaar was. In de praktijk moet nog blijken of dit eerste beeld ook klopt,” laat Rijkswaterstaat weten. “Zeker de eerste weken ontstaat naar verwachting in beide spitsen extra hinder bovenop de reguliere files door drukte, weersomstandigheden, ongevallen of bijvoorbeeld vakantieverkeer.”

Politie controleert maximum snelheid

Rijkswaterstaat denkt dat het verkeer even zal moeten wennen aan de smallere rijstroken en de lagere snelheid. Hierdoor zullen er de eerste weken wel extra files zijn. Maar Rijkswaterstaat verwacht dat het daarna soepeler zal lopen. Vooral als weggebruikers zich goed voorbereiden. “Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route,” adviseert Rijkswaterstaat. “Als u toch over de Haringvlietbrug reist, houdt u voor uw veiligheid en die van anderen dan aan de maximumsnelheid. Er wordt gehandhaafd.”

Lees ook: Protest heeft geholpen: rijbanen Haringvlietbrug blijven open, wel terug naar 50km Lees ook: Afsluiting van de Haringvlietbrug is twee weken uitgesteld