Nispen

Heeft Nispen nou een bos of een park?

Kitty Joachems Kitty Joachems

De Nispenaren beschouwen het Wielewaalbos als een bomengroep in een parkje. Een mooi groen hart midden in het dorp. Voor de Nispenaren is dit hét park van Nispen. Maar toch is daar verwarring over ontstaan. Want het lijkt erop dat de gemeente het onderhoudt als een bos.

Jong en oud gebruikt het Wielewaalbos in Nispen om in te wandelen, te recreëren, te ravotten en te spelen. Vijf jaar geleden werd het gebied uitgebreid met speeltoestellen en een Blotevoetenpad. Dit gebeurde op initiatief van een aantal inwoners van Nispen. Daarbij was ook Marco Schillemans betrokken. Inwoner van Nispen en inmiddels raadslid voor de Roosendaalse Lijst.

Onderhoud

Maar hoe zit het nou met dat Wielewaalbos. Is het een bos of is het een park? Dat vraagt Schillemans aan het college. Samen met partij- én dorpsgenoot Charl Goossens vraagt hij om duidelijkheid. Want het lijkt erop dat het Wielewaalbos door de gemeente wordt onderhouden als een bos. “Bij mijn weten betekent dat dat dode bomen mogen blijven staan en dat ook de lage begroeiing aan bomen niet wordt weggehaald”, zegt Schillemans. “Voor parken geldt juist dat dode bomen en die lage begroeiing worden verwijderd. Ook paden worden meer en vaker onderhouden.” Raadslid Schillemans en fractievoorzitter Goossens vragen de gemeente of deze interpretatie klopt.

Voorkeur voor park

De Nispenaren zouden graag zien dat het Wielewaalbos de status van park heeft. Of dat het deze status krijgt als dat nu nog niet het geval is. Schillemans en Goossens vragen namens hun fractie of de wethouder bereid is om daaraan mee te werken.

Bodemmonsters

Volgens inwoners van Nispen zijn er onlangs bodemmonsters genomen van de gele gravelpaden. Er doen geruchten de ronde dat er vervuiling aanwezig is in het Wielewaalbos. Ook daarover vragen de raadsleden in hun schrijven om opheldering. “Klopt het dat er bodemmonsters genomen zijn in het Wielewaalbos?” Als dat het geval is horen ze van het college graag waarom deze monsters genomen zijn en wat de resultaten zijn.