Rijsbergen

Herdenking en stille tocht voor drama op de Vloeiweide

Het herdenkingsmonument bij de Vloeiweide (foto: gemeente Zundert)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Zondag 8 oktober worden de slachtoffers van het Vloeiweide-drama in Rijsbergen weer herdacht. Het is dit jaar 79 jaar geleden dat de Duitsers de radiopost in het boswachtershuis van de familie Neefs binnenvielen. Twaalf personen kwamen om het leven, waaronder moeder Neefs en drie van haar kinderen.

In de Tweede Wereldoorlog boden boswachter Neefs en zijn vrouw Maria Koijen onderdak aan verzetsstrijders. De verzetsstrijders van de Ordedienst richtten daar een radiopost op. En op 4 oktober 1944, tegen het einde van de oorlog, werd de post aangevallen door Duitse soldaten.

De echtgenote van de boswachter, drie kinderen en vijf verzetslieden kwamen om het leven. Een dag later werden nog acht leden van het verzet vermoord. De woning brandde gedeeltelijk af, en op de plaats waar het huis heeft gestaan herinnert de fundering aan de slachtoffers die door de Duitsers en hun Nederlandse handlangers zijn omgebracht. Ook staat op diezelfde locatie een monument.

Stille tocht

Om half elf ‘s ochtends start er een herdenkingsbijeenkomst in de Bavokerk. Daarna, rond twaalf uur, volgt er een stille tocht vanaf de hoek Hellegatweg/Sintelweg naar het herdenkingsmonument op de Vloeiweide. De voorzitter van de Vloeiweide stichting, de heer Brautigam en burgemeester Joyce Vermue geven een korte toespraak.

Leerlingen van groep 7 en 8 van de St. Bavoschool uit Rijsbergen, zangkoor Voluntate, Harmonie Sint Cecilia, de Bond voor Wapenbroeders en een vertegenwoordiging van de Zundertse veteranen begeleiden de herdenking. Ook worden er bloemen weggelegd.