Zundert

Lintjesregen in gemeente Zundert: 5 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Lintjes 2024

Herbert Kats Herbert Kats

In de gemeente Zundert hebben vijf inwoners een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De lintjes werden uitgereikt op 26 april, de dag voor Koningsdag. Er was één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Ad de Bruijn.

De eerste inwoner in dit artikel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna volgen de inwoners van de gemeente die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ingedeeld per woonplaats.

Ad de Bruijn (56 jaar) uit Achtmaal

 • Al meer dan 35 jaar zet hij zich als bestuurslid en vrijwilliger in voor de doven en dovensport. Hij is zelf ook doof. In 1987 was hij medeoprichter van Zaalvoetbal Vereniging Doorbraak, voor dove en slechthorende spelers. Na een fusie van deze vereniging met de Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven en Slechthorenden in 2011 werd hij secretaris.
 • Daarnaast was hij vier jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond, waar hij ook coördinator jeugdvoetbal was. Hij organiseerde zowel mini-toernooien voor clubleden als internationale toernooien.
 • Naast voetbal zette hij zich ook in voor hardlopen en zwemmen op internationaal niveau, en hij was meerdere malen medeorganisator voor de Werelddovendag.

Cees van Hoof (79 jaar) uit Rijsbergen

 • Van Hoof verricht in de Koutershof al bijna 20 jaar lang allerlei werkzaamheden voor de bewoners. Hij is tevens aanspreekpunt voor bewoners, familie en verplegers. Met koffie-ochtenden, muziekdagen, bingo’s en maandelijks een gezamenlijke maaltijd, brengt hij samen met zijn vrouw gezelligheid in huis.
 • Bovendien is hij al tientallen jaren vrijwilliger en penningmeester bij de stichting Vakantie voor Iedereen, die o.a. uitstapjes organiseert voor Rijsbergse mensen met een beperking.

Geeske Sloot-Jansen (69 jaar) uit Zundert

 • Geeske Sloot-Jansen is meer dan 30 jaar actief voor de maaltijddienst van Surplus (voorheen van Stichting Welzijn Ouderen). Ze begon als bezorger en werd later als coördinator het aanspreekpunt voor de deelnemers, de leveranciers en de andere vrijwilligers.
 • Ze is ook al ruim 25 jaar actief bij gemeenschapshuis Wierenbos, sinds 2014 als bestuurslid. Met de werkgroep Bloemen verzorgt ze al meer dan 25 jaar de bloemen in de kerk en sinds 2020 is ze bovendien vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen.

Marcel van Nijnatten (89 jaar) uit Zundert

 • Van Nijnatten zet zich ondanks zijn hoge leeftijd nog wekelijks in voor het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, al ruim 24 jaar. Voor Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert is hij al meer dan 30 jaar in de weer.
 • Zijn grootste passie is het doorgeven van zijn enthousiasme en kennis: als gids bij excursies of rondleidingen op locatie, en op scholen in heel West-Brabant.

Joke Romme-Peijnenburg (75 jaar) uit Zundert

 • Vanaf 2010 is Romme-Peijnenburg bestuurslid van D’n Vrouwenbond Wernhout, waar ze sinds 2015 als wijkleidster ook de verbindende schakel is tussen het bestuur en de leden.
 • Daarnaast is ze al sinds 1986 vrijwilliger bij activiteiten van De Zonnebloem. Ze bezoekt langdurig zieken of eenzame mensen in de buurt, en gaat mee met activiteiten en vakantieweken.
 • Sinds 2013 is ze bovendien ‘maatje’ bij Surplus: ze helpt mensen met boodschappen doen, ze neemt ze mee voor een wandeling of ze biedt gewoon een luisterend oor. Voor atletiekvereniging ‘De Jonge Atleet’ ondersteunt ze een groep wandelaars met een verstandelijke beperking.