Bergen op Zoom

Herrijst de Bergse ondernemersvereniging Sterck uit de as?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vorig jaar viel de stemming onder Bergse binnenstadondernemers niet positief uit voor het ondernemersfonds. Daar kwam dus een einde aan en dit leek formeel tevens het einde van Sterck, de club waarin die ondernemers verenigd waren. Een aantal enthousiastelingen doet toch een poging het centrum weer nieuw leven in te blazen.

Kees van Male was voorzitter van Sterck, toen bleek dat het draagvlak voor het fonds niet voldoende was. Hij voelde zich murw geslagen; “Ik hing in de touwen alsof ik van Rico Verhoeven zelf klappen had gehad.” Toch heeft hij de schrik en teleurstelling van zich af weten te schudden en trekt hij opnieuw de kar, in een poging om op een andere wijze iets te realiseren in de Bergse binnenstad. Aanstaande maandag praat hij gemeenteraadsleden bij, over hoe een twaalftal enthousiaste ondernemers denkt dat het centrum eruit zou moeten zien.

Stand van zaken en de toekomst

Een dag later vindt in Den Enghel, op 22 februari om 19.30 uur, een informatiebijeenkomst plaats voor de ondernemers uit de binnenstad. Daarvoor zijn tevens alle politieke partijen uitgenodigd. Aanwezigen krijgen er onder meer uitleg over hoe Sterck er organisatorisch en financieel voor staat. Daarnaast wil Van Male uitgebreid ingaan op de toekomst én op de grote waarde die alle inspanningen en input van betrokken vrijwilligers opleveren. Namens de gemeente is de Projectleider Binnenstad gevraagd een presentatie te geven.

Confronterende vraag

Van Male en zijn medebestuurders zien alsnog kansen om weer wat te maken van het Bergse stadshart, al zal 2022 naar alle waarschijnlijkheid grotendeels ‘een verloren jaar’ blijken. Zonder middelen kan Sterck echter niets en op dat vlak liggen er nog wel wat uitdagingen. In de aanloop naar de komende verkiezingen stelt de organisatie daarom een prikkelende vraag, aan zowel de stad als aan de politiek, én aan de kiezers:

Wordt er gekozen voor een toekomstbestendige binnenstad waar het goed wonen, verblijven en ondernemen is en die staat als een huis?

Of voor een binnenstad die op sterven na dood is en niet eens meer haar eigen inwoners kan binden en bekoren?

Bekijk ook eens ons dossier ‘Bergse Bi-zone perikelen’.