Bergen op Zoom

Huurders Blokstallen 3 en Eventum kunnen waarschijnlijk nog even blijven

Blokstallen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeente heeft een aantal zorgen weggenomen die leefden bij meerdere verenigingen en organisaties die gebruik maken van de Blokstallen en het Eventum. Er is een einde gemaakt  aan de onzekerheid voor de korte termijn. Tot en met 2023 kunnen zij, onder voorbehoud, blijven zitten. Ook de tarieven veranderen niet.

Recent nog spraken we bestuurders van de Maria Ommegang organisatie, de BOV en Stichting HIK (historische kostuums, red.) over de grote onzekerheid die onder de huurders van de Blokstallen 3 leefde. Geen van allen wisten ze waar ze aan toe waren. Zelfs per direct moeten vertrekken werd niet uitgesloten. Voor de BOV was het eerder al reden om elders repetitieruimte te gaan huren. De theaterstichting wilde haar nieuwe productie niet in gevaar brengen.

Hoge huren

Inmiddels hebben er volgens de gemeente gesprekken plaatsgevonden met een aantal gebruikers, waarbij de zorgen over de toekomst op tafel kwamen. De Blokstallen staan op een lijst met gemeentelijk vastgoed dat verkocht kan worden. Daarom vreesden de clubs dat ze weg moesten of veel hogere huren gingen betalen aan een nieuwe eigenaar. Voor het Eventum golden vergelijkbare zorgen. In dit pand geeft Curio audiovisueel onderwijs, staan onder meer heel wat decors en materialen van het Bergse verenigingsleven opgeslagen en ook Streekomroep ZuidWest is er gevestigd.

Niets is zeker

Door corona en het zogeheten Focusakkoord, waarmee Bergen op Zoom op een bestuurlijk-financiële resetknop drukte, konden nog weinig concrete stappen worden gezet betreffende de toekomst van zowel Blokstallen als Eventum. Dat meldt de gemeente in een brief aan de huurders. Daarom ook ontbrak het aan duidelijkheid omtrent toekomst en huurvoorwaarden.

Voor de komende periode is die er nu wel, aldus het schrijven. De gemeente laat de zogeheten gebruiksvergoedingen bevriezen. Tot en met 2023 kunnen huurders dus min of meer gerust zijn, al zit er wel een mogelijke adder onder het gras. In de brief staat ook: “Mochten er door ons college of de gemeenteraad besluiten worden genomen die invloed hebben op deze maatregel, dan vervalt de maatregel.”

Lees ook: Toekomst verenigingen in Blokstallen voorlopig nog onzeker