Roosendaal

In 2023 stelt Roosendaal meer woningen beschikbaar voor jongeren met een beperking

Bram Maas op de spreekwoordelijke zeepkist tijdens de inspraakavond van de gemeenteraad op 9 september 2022

Bram Maas op de spreekwoordelijke zeepkist tijdens de inspraakavond van de Roosendaalse gemeenteraad begin september 2022

Kitty Joachems Kitty Joachems

Begin september vertelde Bram Maas aan de gemeenteraad over zijn moeizame zoektocht naar een aangepaste woning in Roosendaal. Maas is 23 jaar. En alle aangepaste woningen zijn ófwel bestemd voor ouderen ófwel veel te duur voor Maas. Instanties zeggen niets voor hem te kunnen betekenen. PvdA, GroenLinks en CDA stelden vragen aan het college want “een eerlijke kans op een woning verdient iedereen.” Gelet op het antwoord van de gemeente lijkt het erop dat Maas voorlopig nog bij zijn ouders moet blijven wonen.

De drie partijen vragen aan het college of bekend is hoeveel jongeren een vergelijkbaar probleem hebben en hoe zij ondersteund worden door woningcorporatie Alwel en/of de gemeente. Volgens de gemeente zijn daar geen cijfers van bekend. Er is wel te achterhalen hoeveel jongeren ingeschreven zijn voor een woning. Maar welk aantal van deze jongeren een beperking heeft en daarom een aangepaste woning nodig heeft is onbekend.

Geen reactie van Alwel

Volgens de gemeente is het wel zo dat voor deze jongeren in afstemming met de WMO maatwerk wordt geleverd. Maar daar hebben Maas en zijn ouders tot nu toe niets van gemerkt. “De WMO verwijst naar Alwel die er vervolgens geen oplossing voor heeft”, stelt zijn moeder. Maas en zijn ouders hadden nog de stille hoop dat Alwel zou reageren nadat Maas zijn betoog hield voor de gemeenteraad. Maar tot nu toe blijft het stil. Het geeft het gezin weinig vertrouwen.

55plus-complex

In het antwoord zegt de gemeente dat veel gelijkvloerse woningen als 55plus-complex zijn gelabeld. Dat betekent dat woningzoekenden van 55 jaar en ouder voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Volgens de gemeente inventariseert Alwel om welke complexen het gaat. Naar verwachting vervalt dit label bij verschillende complexen. Vanaf dat moment hebben senioren bij die woningen geen voorrang meer. De gemeente denkt dat dit in het eerste kwartaal van 2023 geregeld is.

Lees ook: Bram komt, ondanks zijn lichamelijke beperking, niet aan een aangepaste woning Lees ook: Drie partijen geven gehoor aan oproep van Bram Maas en stellen vragen over ongelijkwaardige behandeling