Ossendrecht

‘In Ossendrecht kan je de stilte nog horen. Dat is straks verleden tijd’

Voorjaar 2021: veertig activisten van Windstil Ossendrecht demonstreren bij het gemeentehuis van Woensdrecht tegen het Zeeuws-Brabantse windmolenproject Ze-Bra. (Foto: Han Verbeem)

Han Verbeem Han Verbeem

Veertig demonstranten van de actiegroep Windstil Ossendrecht staan zwijgend bij de ingang van het Woensdrechtse gemeentehuis. De raadsleden passeren vluchtig de ingang, geen woord wordt gewisseld. Het stille protest tegen het windmolenpark op de grens van Ossendrecht en Rilland mag echter niet baten: de Woensdrechtse raad lijkt in te stemmen met het omstreden project en maakt waarschijnlijk geen formeel bezwaar bij de gemeente Reimerswaal.

Coalitie voor, oppositie tegen

De coalitie is voor, de oppositie tegen. Weliswaar zal de Woensdrechtse raad het gemeentebestuur van Reimerswaal vragen één molen zuidelijker te plaatsen en daarmee de woonkern van Ossendrecht te ontzien. De Reimerswaalse wethouder Maarten Both heeft echter vooraf al aangegeven dat nieuwe aanpassingen wat hem betreft niet aan de orde zijn.

Bíjna van tafel

Op voorstel van PvdA-raadslid Wendy de Koning-Bogers is het voorstel zelfs bíjna van tafel gegaan. Maar uiteindelijk lijkt de Woensdrechtse raad in meerderheid toch akkoord met het omstreden Ze-Bra windmolenpark, de bezwaren van de activisten ten spijt. “Er zijn individuele belangen maar uiteindelijk telt het algemene belang. Anders kunnen we geen windmolens of zonneparken plaatsen als we met íedereen rekening moeten houden”, aldus ABZ-raadslid Arjan Buijsen. Bovendien heeft de actiegroep al weten te bereiken dat van de oorspronkelijk 5 geplande Brabantse molens er nu 2 zijn overgebleven – merkt Buijsen op.

Gemiste kans

Het achterwege laten van een zienswijze bij de Zeeuwen is een gemiste kans, werpt D66 tegen: “De gemeente Woensdrecht heeft weliswaar een RES-opgave maar daarvoor zijn deze nieuwe windmolens helemaal niet nodig, zo betoogt D66-commissielid Guy Janssen. En de woordvoerder van AKT verzucht: “In Ossendrecht kan je nu de stilte nog horen. Dat is straks verleden tijd.” Volgens de drie oppositiepartijen zouden té weinig gegevens voorhanden zijn om nu een afgewogen besluit te kunnen nemen. Maar wethouder Jeffrey van Agtmaal belooft de ontbrekende stukken snel de raad na te zenden.

Windstil Ossendrecht

Actievoerder Just Jansz van Windstil Ossendrecht heeft heeft bij aanvang van de Opinieraad de politici toegesproken. Meer dan 128 adressen zouden zich achter de actiegroep scharen. Een besluit dat vérstrekkende gevolgen heeft voor het landschap en de bewoners, benadrukt Just Jansz, met forse milieu- en vooral geluidshinder. “Wij vragen de Woensdrechtse raad om zich niet onder druk te laten zetten en meer tijd te nemen voor de besluitvorming”, zo besluit Jansz zijn betoog.

Problematisch blijft volgens hem het gebrekkige onderzoek naar de milieueffecten van de meer dan 200 meter hoge windmolens – 20 meter hoger nog dan de domtoren in Utrecht die lange tijd als het hoogste gebouw van Nederland gold. Met name de effecten op Brabants grondgebied zouden onderbelicht zijn gebleven bij de MER.

Reimerswaal vasthoudend

De activisten demonstreren vóór het Woensdrechtse gemeentehuis in Hoogerheide, maar feitelijk is de gemeente Reimerswaal in Kruiningen het bevoegd gezag. Wethouder Maarten Both van Reimerswaal heeft in elk geval geen behoefte om in te gaan op de argumenten van de activisten – zo laat hij voorafgaand aan de Woensdrechtse Opinieraad via een woordvoerder weten: “Het staat iedereen vrij om te demonstreren. Maar het plan zoals het nu op tafel ligt gaat ongewijzigd naar de Reimerswaalse raad.” Opnieuw onderhandelen over het aantal molens en de locaties, is volgens de Reimerswaalse bewindsman niet aan de orde. Vanuit Zeeland was niemand bij de demonstratie aanwezig.