Roosendaal

Inspreekavond over Cloetta maakt het raad niet makkelijk: ‘Wie spreekt nu de waarheid?’

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Hij stond niet op de reguliere raadsagenda en werd ook niet online uitgezonden. Terugkijken gaat dus evenmin lukken. Woensdagavond zaten raadsleden, insprekers en enkele buurtgenoten in de Raadzaal aan de Roosendaalse Markt om het eens te hebben over het dossier Cloetta. Het werd een avond die meer vragen dan antwoorden opleverde.

De vergadering was bedoeld om insprekers de kans te geven hun visie te geven op de voorgenomen komst van snoepproducent Cloetta naar bedrijventerrein De Meeten II. Hiervoor aangeschoven waren zowel omwonenden als een jurist die het buurtcomité vertegenwoordigde, maar ook de belangen van het milieu en de omliggende natuur werden verdedigd.

Bewoners niet gehoord

Een veelgehoorde klacht was en is dat de bewoners van de wijken die naast het bedrijventerrein liggen zich niet gehoord voelen. Niet door de gemeente en het college maar ook niet door de raad, werd meermaals gezegd. Juist die zou de belangen van de burgers moeten behartigen, werd de verschillende fracties voorgehouden.

Nieuwe fabriek veel groter

Er blijft daarnaast veel onbegrip voor hoe het proces tot nu toe is verlopen. De Meeten II is van oorsprong bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid. Dat is heel wat anders dan een groot productiebedrijf dat 24/7 actief gaat zijn. De onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan gaan veelal uit van gegevens die niet kloppen, werd gesteld. Bijvoorbeeld omdat wat Cloetta wil, veel meer is dan de fabriek verhuizen en vergelijkbare productie hier voortzetten. Volgens één bewoner worden hier drie locaties samengevoegd van de zeven die de multinational er wereldwijd heeft. De productie en dus ook bijbehorende zaken als verkeer en logistiek gaan enorm toenemen. Over wat de plannen op termijn zijn is niets bekend.

Plannen distributie onbekend

En over logistiek gesproken. Eén van de insprekers stelt grote vragen bij wat er in de buurt gaande is. Op het terrein van Cloetta zelf is volgens Isabelle Hoppenbrouwers niet echt ruimte voor serieuze logistiek. Ze kijkt met argusogen naar recent gebouwde distributieruimtes in de buurt, waaronder een hal aan de Argonweg. Wat daar precies gaat gebeuren is vooralsnog niet duidelijk en ook de gemeente weet volgens haar niet hoe de snoepproducent de distributie wil gaan organiseren. Ze geeft de raad mee dat het uitgezocht zou moeten worden.

Veel meer vragen

Er is wel meer nog helemaal niet duidelijk, geven ook andere insprekers aan. Zo zijn de adviezen die huisjurist ADK gaf aan de gemeente niet bekend gemaakt. En hetzelfde geldt voor de resultaten van een geuronderzoek. Of en hoe de gemeente gaat handhaven als straks toch normen worden overschreden op dat vlak is eveneens onbekend. Woo-(voorheen Wob-)verzoeken worden niet of in ieder geval niet tijdig beantwoord. Er is vooral heel veel nog niet duidelijk, is wat de meeste sprekers vooral meegeven aan de raad. Daarnaast staan hun verhalen geregeld haaks op die van Cloetta, de gemeente en het college.

PvdA’er Björn Rommens verzucht op een gegeven moment dat hij inmiddels niet meer weet wie de waarheid spreekt; “Hoe meer je hoort, hoe meer het een grijs gebied wordt.” Misschien is een onafhankelijke commissie een idee, oppert bewoonster Hoppenbrouwers. De geuite twijfel is bij meer raadsleden aanwezig, blijkt niet alleen uit die gefronste wenkbrauwen maar ook uit de gestelde vragen.

Keuze al gemaakt

Wat veel bewoners steekt is dat ze ook bij de raad nog niet het gevoel hebben dat hun belangen zijn of worden meegewogen. Daarnaast is een veelgehoorde klacht dat het niet of bijna niet mogelijk is om aan de juiste informatie te komen. Het overheersende gevoel is dat het college de keuze allang gemaakt heeft en dit gewoon wil.

Arbeidsconflicten bij de gemeente

De avond krijgt nog een bijzonder wending als Olaf Mouwen zijn inbreng doet. Hij wil vooral een lans breken voor het milieu, dat ernstig te lijden zou krijgen onder de Cloetta-plannen, maar klapt daarnaast uit de school over misstanden op het gemeentehuis. De consulent ruimtelijke ordening en milieu komt er geregeld over de vloer en werkt ook samen met ambtenaren. Hij vertelt de aanwezigen dat arbeidsconflicten ervoor zorgen dat zaken rondom dit dossier nog stroever verlopen. Een aantal ambtenaren zou niet meer welkom zijn aan tafel bij wethouder Van Gestel, of zelf hebben aangegeven een andere functie te willen. Woensdagavond was de gemeente niet bereikbaar voor commentaar op deze ontboezemingen.

Update, 30 november 11.37 uur: Een woordvoerder van de gemeente omschrijft de beweringen over arbeidsconflicten als ‘insinuaties’. Meer wil de organisatie er niet over kwijt.