Roosendaal

Inwoners gemeente Roosendaal leveren minder restafval in

Rijtje met afvalcontainers in verschillende kleuren

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De nieuwe manier van restafval ophalen in de gemeente Roosendaal is een succes. Dat schrijft wethouder Klaar Koenraad aan de gemeenteraad. Een jaar geleden besloot de gemeente nog maar één keer in de vier weken het restafval op te halen. Sindsdien hebben de inwoners van de gemeente Roosendaal twaalf procent minder restafval ingeleverd. Het streven was nog maar 115 kilo per inwoner per jaar op te halen en dat zit nu zelfs maar op 112 kilo. Tenminste, nadat het extra afval door de coronacrisis er was afgetrokken.

De gemeente Roosendaal heeft onderzocht wat de resultaten zijn van het nieuwe ophaalsysteem. Sinds maart 2020 haalt afvalverwerker Saver nog maar één keer in de vier weken het restafval op. Sindsdien hebben inwoners twaalf procent minder restafval aan straat gezet dan in het jaar daarvoor. “Ter vergelijking, in Bergen op Zoom is dit gestegen met 7%. Deze stijging is landelijk te zien en is te wijten aan de maatregelen rond Covid-19,” aldus wethouder Klaar Koenraad.

Beter resultaat dan was afgesproken

Het restafval bestaat uit grof en fijn restafval. Het fijn restafval dat wordt opgehaald aan huis is gedaald tot 112 kilo per inwoner per jaar. Daar is het effect van de coronacrisis dan al wel van afgetrokken. “Na een jaar moest de hoeveelheid fijn restafval zijn gedaald van 146 kg naar 115 kg per inwoner per jaar. Na de correctie van het Covid-19 effect komt het op 112 kg per inwoner per jaar. Dit is een beter resultaat dan was beschreven in de doelstelling,” schrijft Koenraad.

Het grof restafval is maar liefst gedaald met 60 procent. “Ter vergelijking, in Bergen op Zoom is dit gestegen met 10%,” aldus de wethouder. Dan zou het kunnen, dat mensen het grof restafval niet thuis hebben weggegooid, maar dat ze het naar de milieustraat hebben gebracht. Maar daar lijkt het niet op. “Er is geen aanwijzing dat er een verplaatsing is van restafval van de container aan huis naar het grondstoffencentrum.”

Meer gescheiden afval ingeleverd

Het is duidelijk dat de inwoners van de gemeente Roosendaal hun afval beter scheiden. Want er is in een jaar tijd wel meer groen- en plasticafval in de containers gegooid. De bakken met GFT-E (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) brachten 17 procent meer afval weg. En de PBD-bakken (plastic-, blik- en drankverpakkingen) leverden zelfs 31 procent meer op dan het jaar daarvoor. En ook in de glasbak zat 3 procent meer. “Het vermoeden is dat dit een effect is van de Covid-19 maatregelen betreffende horeca en restaurants. In heel Nederland is een stijging te zien in de ingezamelde hoeveelheid glas.”

Wel meer afvaldumpingen

Het is niet alleen maar goed nieuws rond het afval. Want sinds februari vorig jaar zijn er duidelijk meer afvaldumpingen. “Dit is helaas een landelijke trend die in andere delen van Nederland al enkele maanden eerder is ingezet. Dezelfde stijging zien we ook terug bij onze buurgemeenten Halderberge en Bergen op Zoom,” schrijft Koenraad aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Na de vorige zomer daalde het aantal afvaldumpingen weer een beetje. Maar in de eerste helft van dit jaar zat Roosendaal weer bijna op het oude niveau van 2018-2019. “Uiteraard lopen er nog diverse acties om deze dumpingen verder te laten dalen. Dit wordt besproken tijdens de evaluatie van het project in Westrand,” aldus de wethouder.

Lees ook: Stankoverlast aanpakken door afval nog beter te scheiden Lees ook: Roosendaal wil restafval nog maar eens in de vier weken ophalen