Geen regio geselecteerd

Kennis en ervaring opdoen tijdens Blauw-Groen Praktijkdag

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Kennis en ervaring opdoen. Dat is het doel van de ‘Blauw en Groen Praktijkdag’. Meer dan 65 boa’s  en politieagenten namen donderdag deel aan deze dag die deze keer werd georganiseerd in de gemeente Roosendaal.

De ‘Blauw en Groen Praktijkdag’ wordt ieder jaar gehouden voor opsporingsambtenaren die toezicht houden en handhavend optreden bij milieuovertredingen zoals het dumpen van (drugs-)afval, illegale jacht en stroperij, drugsoverlast, jeugdoverlast en dierenwelzijn.

Tijdens de dag werden er zaken behandeld die gebaseerd zijn op actuele ervaringen. De boa’s en agenten houden zo hun kennis en ervaring op pijl, wat de kwaliteit van hun werk ten goede komt. De zaken werden precies nagespeeld zoals deze hebben plaatsgevonden.

Medewerkers van onder andere de Milieupolitie, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waren aanwezig bij de ‘Blauw en Groen Praktijkdag’. Burgemeester Niederer opende de dag met een toespraak.

 

Foto: Christian Traets Fotografie