Huijbergen

Koninklijke onderscheiding voor Huijbergse Rianne Severin-de Rijcke

Foto: gemeente Woensdrecht

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De Huijbergse Rianne Severin-de Rijcke heeft zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Steven Adriaansen. Dat gebeurde in molen Johanna in Huijbergen.

Mevrouw Severin-de Rijcke heeft een onderscheiding gekregen vanwege verschillende verdiensten. Zo heeft ze 32 jaar gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding en heeft ze zo’n twintig jaar geholpen bij de organisatie van de rommelmarkt in Huijbergen. De opbrengsten hiervan gingen altijd naar een goed doel.

De Zonnebloem

Ook is mevrouw penningmeester geweest bij De Zonnebloem, afdeling Huijbergen. Ze legde als vrijwilliger huisbezoeken af bij mensen met een lichamelijke beperking, en ook ging ze mee met activiteiten, bezocht ze regiovergaderingen en coördineerde ze de verkoop van loten en regelde ze sponsorgelden. Daarnaast zette ze zich tijdens bestuursvergaderingen in als gastvrouw en maakte ze persoonlijke attenties met de feestdagen voor alle vrijwilligers en gasten. Dit alles heeft ze zo’n veertien jaar gedaan.

Heemkundekring De Wilhelmiet en het Wilhelmietenmuseum

Van 1996 tot 1997 en 2011 tot 2018 is mevrouw Severin-de Rijcke bestuurslid geweest van Heemkundekring De Wilhelmiet. Ze was penningmeester en ook betrokken bij de jaarlijkse oktober-tentoonstelling. Bij de 750-jarige viering van het bestaan van Huijbergen (in 2014) werkte ze mee aan een overzichtstentoonstelling. Ook werkte mevrouw mee aan de inrichting van ‘Huize Het Hert’, dat is een oud pand waarin een winkeltje, woonkamer en voorkamer uit de jaren ’50 zijn nagemaakt.

Ook is mevrouw actief geweest voor het Wilhelmietenmuseum. Ze maakte van 2018 tot 2023 deel uit van de suppoosten/vrijwilligersgroep. Ze hielp in die tijd met de schoonmaak en ontving bezoekers. Soms gaf ze rondleidingen, en bij extra activiteiten wilde ze altijd helpen.

Brabants Landschap en Stichting Molen Johanna

In het bezoekerscentrum De Kraaijenbergen in Bergen op Zoom is mevrouw van 2013 tot 2023 actief geweest als gastvrouw. Ze ontving de gasten, gaf ze informatie over het gebied en verzorgde rondleidingen door het gebouw.

In 2014 startte een groep vrijwilligers om molen Johanna weer naar volle potentie te brengen. Daar maakte mevrouw onderdeel van uit. Ze zorgde onder andere voor de promotie van de molen en het ontvangen van bezoekers.