Steenbergen

Lintjesregen in gemeente Steenbergen: 22 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Foto: Gemeente Steenbergen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er hebben zeven inwoners van de gemeente Steenbergen vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gehad. De uitreiking van deze ‘lintjes’ gebeurt traditiegetrouw de dag voor Koningsdag.

Burgemeester Ruud van den Belt heeft vrijdagochtend tweeëntwintig onderscheidingen uitgereikt. Bijzonder is dat er één aan een echtpaar werd gepresenteerd. Hieronder de namen van de gedecoreerden en beschrijving van hun verdiensten.

Gerda van Caam-van Agtmaal (62, Steenbergen): Alle raadsleden van de gemeente Steenbergen zijn welkom bij de Lintjesregen en van die uitnodiging maakte Gerda van Caam graag gebruik. Tot haar verbazing mocht ze echter als eerste naar voren komen om een Koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen voor haar langdurige verdiensten in het belang van kwetsbare inwoners.

Al veertig jaar komt ze op voor deze doelgroep, die ze hoogstpersoonlijk van eerste levensbehoeften voorziet en ondersteunt om (weer) zelfredzaam te worden. “De steun, de toeverlaat, de helpende hand en de vertrouwenspersoon van talloze inwoners”, sprak burgemeester Van den Belt lovende woorden.

Ook als volksvertegenwoordiger is mevrouw Van Caam vooral begaan met het lot van minima, kwetsbaren en mensen met een beperking. Zodra het gaat over zaken als armoedebestrijding, eenzaamheid en laaggeletterdheid, staat zij vooraan om haar hart te laten spreken. Ook wanneer ze ergens onrecht bespeurt, is Gerda de eerste die in actie komt. Kortom: “Een prachtmens voor de gemeenschap met een enorm hart voor iedereen die het minder getroffen heeft.”

Coen Embregts (41, Steenbergen): Ondanks zijn nog jonge leeftijd, heeft de heer Coen Embregts zijn sporen in onze samenleving al ruimschoots verdiend. Zijn vrijwilligerscarrière beslaat ondertussen al een periode van meer dan 25 jaar en begon dus al op jeugdige leeftijd bij de Stichting Kleine Tour Steenbergen de Stichting Karnaval Steenbergen.

Bij de Kleine Tour, waaraan hij zelf ook als rennertje meedeed, groeide hij uit van brommerrijder en medewerker tot bestuurslid en inmiddels voorzitter. Het jaarlijkse carnavalsfeest in Strienestad is zijn tweede grote passie. Jarenlang was hij hierbij vooral achter de schermen actief, maar de laatste tien jaar vervult hij ook met verve de rol van Deftige Flodder in het gevolg van de prins.

Tot zijn uitgebreide verdiensten behoren verder onder meer nog de presentatie van de jaarconcerten van Volharding en in het verleden ook de organisatie van toen nog Koninginnedag.

Kenmerkend voor Coen is dat hij zich niet alleen aan de bestuurstafel manifesteert, maar ook altijd zelf bereid is om de handen uit de mouwen te steken.

“Zijn kwaliteiten zijn niet op één hand te tellen. Een denker en een doener. Een leider, een teamspeler, een onmisbare schakel in onze samenleving en een bietboer uit duizenden”, zo werd bij de uitreiking de loftrompet voor hem gestoken.

Lia Janbroers (63, Steenbergen): “Het prototype van een stille kracht achter de schermen”, dat is mevrouw Lia Janbroers ten voeten uit. Ruim 30 jaar geleden stond ze mede aan de wieg van wijkvereniging ’t Drievierde in haar woonplaats. Van deze organisatie is ze nog altijd bestuurslid en secretaris, maar boven alles een verbinder en een steunpilaar op wie men altijd kan bouwen.

Voor ’t Drievierde doet ze bijna te veel om op te noemen. Ze verzorgt de communicatie met de wijkbewoners en de gemeente, maar zit ook vol ideeën en organiseert tal van activiteiten voor alle doelgroepen in de wijk. Zoals de buitenspeeldag, Halloween, burendag, de jaarlijkse buurtbarbecue en koffiemiddagen voor senioren. Haar huis is niet alleen de vaste vergaderlocatie van het bestuur, maar fungeert in de praktijk ook als een soort wijkcentrum, waar iedereen welkom is en dat zelfs als opslagplaats dient voor allerlei attributen van de wijkvereniging.

Mevrouw Janbroers levert zodoende een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid. Ze wordt geprezen als een “special edition” en “het goudhaantje” van wijk- en dweilband De Driekwartjes. Daarnaast is ze ook nog vrijwilliger bij de Kleine Tour en in het verleden bij muziekvereniging Volharding en basisschool Maria Regina.

Peter van Langerak (72, De Heen): Peter van Langerak dacht dat hij voor de SLOS verslag kwam doen van de Lintjesregen, maar mocht onder meer voor zijn verdiensten ten bate van de lokale omroep zelf een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. ,,Een bekend en vertrouwd gezicht voor velen en vandaag ben je zelf de hoofdgast”, stelde burgemeester Van den Belt.

Van Langerak maakt en presenteert voor de SLOS-programma’s zoals “Time Out” en “Thuis in Steenbergen”. Zijn bovenmatige interesse voor de geschiedenis van stad en streek komt tot uiting in afleveringen over bijzondere onderwerpen, waarvoor hij eerst uitgebreid onderzoek doet. Hij haalt de spreekwoordelijke krenten uit de pap, met als klap op de vuurpijl de speciale uitzending – de 70ste aflevering van “Thuis in Steenbergen” – over de dubbele moord op Notendaal uit 1809. Bij de SLOS is Van Langerak ook bestuurslid.

Zijn creativiteit, maar ook zijn sterke sociale inborst, kwamen voorheen verder tot hun recht bij zijn vrijwilligerswerk voor showgroep “Silueta” en de Stichting Promotie Ouderen en Gehandicapten, die vroeger zelfs heuse taptoes organiseerde voor de bewoners van De Vossemeren en de inwoners van Nieuw-Vossemeer. Ook maakte Van Langerak zich verdienstelijk voor alleenstaanden met een bijstandsuitkering.

Mario Littooij-Hellemons (63, Dinteloord): “Mevrouw Mario Littooij ademt Dinteloord… Zij wil ons dorp voortdurend zichtbaar maken als een gezellige plaats om te wonen, te winkelen en te recreëren”. Zo begon de toespraak voor mevrouw Mario Littooij-Hellemons.

Ze werkt nog altijd in de familieslagerij, maar heeft zich daarnaast voortdurend ingespannen voor de plaatselijke winkeliersvereniging. Dat begon bij een ledenvergadering in 1987 en dat is altijd zo gebleven. Mevrouw Littooij was bestuurslid en penningmeester van de winkeliersvereniging en onderscheidde zich door haar zakelijk inzicht.

De combinatie daarvan met haar antenne voor alles wat er in Dinteloord leeft en speelt, leidde tot het ontstaan en de versterking van activiteiten zoals de Sinterklaasintocht en de braderie in het dorp. Ze zag de komst van grootwinkelbedrijven niet als een bedreiging, maar als een kans, en vervulde ook een grote rol in de contacten met andere belangenorganisaties en de gemeente.

“Een warme persoonlijkheid, die zich graag wegcijfert voor anderen, met een positieve grondhouding, warme belangstelling en medeleven voor het Dinteloordse Midden- en Kleinbedrijf en haar bevolking…”

Groot is ook de waardering vanuit de Stichting Nyatouta, die hulpgoederen inzamelt voor de meest behoeftigen, scholen, sportclubs en zorginstellingen in Gambia.

Thomas Littooij (57, Dinteloord): Ruim veertig jaar geleden begon de heer Thomas Littooij als vrijwilliger bij de Stichting MUZA in Dinteloord, waarvoor hij van comitélid en bestuurslid uitgroeide tot penningmeester. Ook zijn bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in het dorp mag er wezen en beloopt al net zo’n lange periode. Het succes van dit evenement wordt in hoge mate aan hem toegeschreven.

,,Thomas was altijd zeer goed in het doen van werk wat niet gezien wordt, maar wat wel heel belangrijk is voor het succesvol zijn van een evenement”, zo wist burgemeester Van den Belt bij de uitreiking te vertellen. Waaruit bovendien blijkt dat de heer Littooij doorgaans op de achtergrond staat.

Ook bij de Dinteloordse volleybalvereniging VoVerDi heeft hij een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd, als scheidsrechter, bestuurslid en vrijwilliger bij de fietsdriedaagse, die eveneens door VoVerDi wordt georganiseerd. Daarnaast prijkt uit het verleden ook Oranjevereniging op zijn conduitestaat.

Bovendien is de heer Littooij sinds de oprichting in 2004 penningmeester van de exploitatiestichting van Het Dorpshuis. Een taak die hij, naast allerlei hand- en spandiensten, onverminderd “zeer intensief, integer en vakkundig” vervult.

Ton Manniën (83, Steenbergen): Altijd met een glimlach op zijn gezicht is de heer Ton Manniën al bijna 10 jaar veelvuldig te vinden in de Gummaruskerk. Als koster zorgt hij ervoor dat alle kerkelijke vieringen goed zijn voorbereid, in het belang van de voorganger en de kerkgangers. In de Gummaruskerk stuurt hij mede de andere vrijwilligers aan, maar ook verzorgt hij rondleidingen in het monumentale gebouw.

Voordat hij de “overstap” maakte naar de Gummaruskerk was de heer Manniën ook al 25 jaar nauw verbonden aan de Vredeskerk. Als koster leidde hij talloze vieringen en diensten in goede banen, maar hij was ook actief als lid van de werkgroep Kerkbalans, het bezorgen van het contactblad en het bezorgen van attenties bij collega-vrijwilligers en ouderen in de parochie. In vroeger jaren was hij verder betrokken bij de Stichting Karnaval Steenbergen.

Hoezeer hij gewaardeerd wordt blijkt wel uit aanbevelingen als “vriendelijkheid en dienstbaarheid staan synoniem voor Ton”… “een sociaal en betrokken persoon”… “een opgewekte man die vanuit het geloof dit mooie werk vervult”… “een stikgoeie kerel en een schat van een vent, die voor iedereen klaar staat” en “u heeft op velen een onuitwisbare indruk gemaakt, dankzij uw rustige uitstraling, uw medeleven en uw dienstbaarheid.”

Conny van der Ree-Baartmans (68, Steenbergen): Conny van der Ree-Baartmans zal haar 68ste verjaardag vast en zeker nooit meer vergeten, want als kers op de taart werd deze duizendpoot getrakteerd op een Koninklijke onderscheiding voor haar uitgebreide verdiensten in met name de turnsport.

Van haar nimmer aflatende inspanningen hebben in de loop der jaren vooral Trafo Steenbergen en HMS Dinteloord de vruchten geplukt. Ze gaf niet alleen lessen, maar verzorgde ook wedstrijden en kampioenschappen, vervulde het secretarisschap en maakte zelfs eigenhandig nieuwe turnpakjes.

Ook voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie zette ze haar beste beentje voor, onder meer als lesgever, jurylid en wedstrijdsecretaris. Dit werd beloond met een dubbele bondsonderscheiding.

“Een verenigingsmens in hart en nieren. Je kunt altijd een beroep op haar doen en ze helpt waar ze kan”, zo sprak burgemeester Van den Belt haar toe. Getuige ook haar vrijwilligerswerk voor VoVerDi in Dinteloord en het Rode Kruis. Zo’n 30 jaar lang stond mevrouw Van der Ree bovendien als organisator én gangmaker altijd klaar bij activiteiten, feestelijkheden en schoolkampen op de Gummarusschool in Steenbergen.

Groot is de waardering vanuit al deze organisaties en instellingen voor haar belangeloze inzet en haar enorme toewijding.

Cees Rens (74, Steenbergen): De heer Cees Rens dacht een dagje uit te gaan, naar “Madame Tussauds” in Amsterdam. Een wassen beeld zou echter gesmolten zijn van het zonnetje waarin hij bij de Lintjesregen werd gezet, dus een Koninklijke onderscheiding was beter op z’n plaats, stelde burgemeester Van den Belt.

Als penningmeester en voorzitter, en nog altijd bij de Koos Moerenhout Classic, heeft de heer Rens zich geruime tijd verdienstelijk gemaakt voor RTC De Fatuur, waarvan hij erelid is. Diezelfde waardering kreeg hij van Badminton Vereniging Steenbergen, waar hij technisch commissielid en competitieleider was.

Hoewel hij later ook op de planken zijn rol pakte, nadat er iemand uitviel, voelt hij zich als een vis in het water achter de schermen van toneelvereniging De Vrolijke Spelers. In zijn vrijwilligersleven steekt de heer Rens vooral menig uurtje in de edele bridgesport, als penningmeester en wedstrijdleider bij bridgeclub De Vliet en na de fusie bij Steenbergen Bridge.

“Een no nonsens man… Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg… Maar voor hem is niks te veel. Een zeer punctueel en prettig persoon om mee om te gaan”, zo klonk het bij de uitreiking.

Kees Verwijs (69, Steenbergen): Als hoofdkoster van de Gummaruskerk is de heer Kees Verwijs verantwoordelijk voor alle kosters, misdienaars en acolieten. De uitvoering van heilige missen, trouwvieringen, uitvaartdiensten enzovoort valt of staat met de goede voorbereidingen van de koster. Hij is de steun en toeverlaat van de voorganger en zorgt bijvoorbeeld ook voor de altaarbenodigdheden.

Dit is allemaal in goede handen bij de heer Verwijs, op wie de Sint Annaparochie bovendien nadrukkelijk leunt dankzij zijn kennis van techniek, computers en internet. Hij onderhoudt de website en verzorgt sinds de coronatijd, samen met de SLOS, de live uitzendingen van de kerkdiensten.

In het verleden was hij ook vice-voorzitter van het bestuur van de Gummarusparochie en verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. De heer Verwijs bezoekt zieken en alleenstaanden en helpt bij de jaarlijkse Egidiusmaaltijd voor ouderen en eenzamen.

In zijn lange vrijwilligersloopbaan was hij verder lid van de EHBO-vereniging in Steenbergen en als bloeddonor bewees hij eens te meer dat zijn hart op de juiste plek zit.

“Een belangrijke steunpilaar voor heel de gemeenschap, zeer betrokken en een inspiratiebron voor velen”… “Hij doet accuraat wat hij belooft”… “Op alle mogelijke en onmogelijke tijden kan en mag men een beroep op hem doen,” zo citeerde burgemeester Van den Belt uit enkele aanbevelingen.

Peter Willemse (62, Dinteloord): “Hoewel jouw verdiensten als vrijwilliger er niet om liegen en het daar in eerste aanleg ook om gaat, wil ik je werk bij de Douane niet onvermeld laten”, zei burgemeester Van den Belt bij de uitreiking van het lintje aan de heer Peter Willemse. De Dinteloorder zette zich na de orkaan Irma in 2017 in voor de wederopbouw van Sint Maarten en is sinds 2019 voorzitter van het Enforcement Committee van de Wereld Douane Organisatie.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden, kunnen ze in Dinteloord ook al sinds 1981 op zijn betrokkenheid rekenen, bij de intocht van Sinterklaas. Bij Volleybal Vereniging VoVerDi was hij scheidsrechter, lid van de activiteitencommissie, voorzitter en hij is nog steeds de drijvende kracht achter de succesvolle fietsdriedaagse. Een echte ‘manus van alles’, die de promotie, de sponsoring en de stempelposten regelt, de bezemwagen bestuurt en de deelnemers onderweg trakteert op hapjes en leuke acts.

Zijn veelzijdigheid en maatschappelijke waarde blijken voorts uit zijn belangeloze inspanningen voor de exploitatiestichting van het Dorpshuis in Dinteloord. Meteen bij de opening in 2004 trad hij toe tot het bestuur, vier jaar later werd hij secretaris en waar nodig steekt hij zelf ook de handen uit de mouwen bij onderhoudswerkzaamheden.

Leon Aanraad (67, Dinteloord): Voor de heer Leon Aanraad is de raadszaal van het gemeentehuis bekend terrein. Hij kwam er vaak als lid van de gemeenteraad, is vaak te vinden op de publieke tribune als belangstellend toehoorder en komt als inspreker op voor de belangen van Dinteloord. Deze keer werd hij echter toegesproken, door burgemeester Van den Belt, die hem een Koninklijke onderscheiding uitreikte voor zijn uiteenlopende verdiensten.

De heer Aanraad werd in 2000 actief voor de PvdA in de gemeente Steenbergen, was eerst steunfractielid en later ook gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Aansluitend nam hij het voorzitterschap van de afdeling op zich. “Een gedreven, accurate partijgenoot, die voor iedereen klaarstond die zich tot hem richtte”, aldus de achterban.

Sinds 2018 geldt hij als het boegbeeld van “Behoud Leefbaarheid Dinteloord”. “Met raad en daad ondersteunt Leon het bestuur, het verenigingsleven, het bedrijfsleven en de inwoners van ons dorp”, haalde de burgemeester een aantal kwalificaties aan die de heer Aanraad ten deel zijn gevallen.

Voorzitter was hij in het verleden ook van het schoolbestuur van de Petrus & Paulusschool, schaakvereniging Rokade en Tennis Vereniging Dinteloord. Onder zijn leiding kwam de renovatie van het tennispark en de verplaatsing van de banen tot stand.

Jan Bosters (75, Nieuw-Vossemeer): Een zorgzaam en sociaal bewogen mens, dat is de heer Jan Bosters zonder meer. Sinds 1983 doneerde hij meer dan 100 keer bloed, in het belang van de gezondheid van anderen. Bijna tien jaar lang was hij op intensieve wijze mantelzorger voor zijn ouders en in het heden is hij actief als vrijwilliger voor de bewoners van het Hof van Nassau in Steenbergen. Ook maakt hij deel uit van de onderhoudsploeg van de begraafplaats van de Joannes de Doperkerk.

“De heer Bosters is iemand met het hart op de juiste plaats. Vriendelijk en geduldig. Stelt zich altijd bescheiden op en is trouw aan zijn beloften”, zo hield burgemeester Van den Belt hem voor. En: “Jan is supergemotiveerd en verzuimd nooit. Hij heeft een hoog plichtsbesef en is een uniek persoon.”

De heer Bosters geeft al zo’n 20 jaar zijn beste krachten aan de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid en het A.M. de Jongmuseum. Hierbij heeft vooral het levend houden van de herinneringen aan de Watersnoodramp zijn grote aandacht.

Jarenlang was hij bovendien actief lid en voorzitter van de Dorpsraad in Nieuw-Vossemeer én hij maakte zich sterk voor de benoeming van het prijsdansen op de kermis tot nationaal erkend cultureel erfgoed.

Adrie van Etten (70, Kruisland): Normaal gesproken zet ie Kruisland graag in de bloemetjes, als vrijwilliger bij het team “Hanging Baskets” van de Dorpsraad, maar nu werd de heer Adrie van Etten zelf in de bloemetjes gezet. Niet zo vreemd, dat hem een Koninklijke onderscheiding is toegekend, want zijn verdiensten belopen al bijna een halve eeuw.

Meer dan 40 jaar was hij trouw lid van de plaatselijke EHBO-vereniging en zodoende vaak actief bij evenementen. Voor de Stichting Feestcomité Kruisland ook als verkeersregelaar.

Zijn grootste verdiensten staan evenwel in relatie tot de kerk en de parochie van de H. Georgius in het dorp dat hem zo dierbaar is. “Een niet weg te denken kracht binnen het bestuurlijke en het vrijwilligersleven van deze kerk”, wist burgemeester Van den Belt te vertellen bij de uitreiking. De heer Van Etten is sinds 1989 als koster aan de kerk verbonden en iedereen die met hem te maken heeft, kan blindelings op hem vertrouwen. In de loop der jaren vervulde hij ook verschillende bestuursfuncties binnen zowel de Georgius- als de overkoepelende Sint Annaparochie.

Zeer gewaardeerd worden ook zijn langdurige verdiensten met betrekking tot de begraafplaats, waar hij als een onmisbare schakel wordt beschouwd.

Hilda van Etten-Broos (65, Kruisland): Dubbel feest in huize Van Etten, want na Adrie van Etten mocht ook zijn echtgenote Hilda uit handen van burgemeester Van den Belt een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen.

Ook mevrouw Van Etten heeft een forse staat van dienst opgebouwd in het vrijwilligersleven. Samen met één van haar zoons nam ze bijna 20 jaar lang de gehele organisatie op zich van de collecte van de Hartstichting, die zodoende steevast een mooie opbrengst kende.

De laatste 10 jaar raakte mevrouw Van Etten als bestuurslid betrokken bij de KBO Kruisland, maar haar verdiensten gaan al terug naar de tijd dat ze de zusters Franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch hielp.

Net als haar man, is ze bovendien in 1989 actief geworden binnen de Georgiuskerk in Kruisland, waar ze als een belangrijke steun voor de kerkgemeenschap wordt beschouwd. Mevrouw Van Etten is gastvrouw en helpt bij allerhanden activiteiten, zoals het koffie-uurtje en het maken van palmpasenstokken door kinderen, bedoeld om ouderen en zieken een hart onder de riem te steken.

Ook verzorgt ze de administratie van de begraafplaats en is ze haar echtgenoot opgevolgd als lid van het Caritas-bestuur van de Sint Annaparochie.

Hans Hanssen (74, Dinteloord): ,,Een veelzijdig mens, een betrokken en een uiterst getalenteerd kunstenaar. Hans Hanssen is het allemaal”, stelde burgemeester Van den Belt. En van alle markten thuis.  Zo is hij onder meer mede-oprichter van buurtpreventieteam Frisolaan en mede-initiatiefnemer van het Prinsegilde, beide in Dinteloord.

De heer Hanssen maakt zich bovendien verdienstelijk als bestuurslid van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en brengt zijn kennis van het lokale erfgoed ook over op de basisschooljeugd. Op middelbare school ’t Ravelijn stimuleert hij jongeren om hun creativiteit te ontplooien en daar ook zelfvertrouwen uit te halen. Bezoekers van het “bakhuisje” in De Heen kennen hem van zijn demonstraties, zoals beeldhouwen en vuur maken. Ook zijn grote affiniteit met flora en fauna mag hij graag uitdragen en inzetten voor het maatschappelijk belang.

Meest in het oog springend zijn ongetwijfeld de kunstwerken waarvoor hij zich heeft ingespannen, zoals de “social sofa” aan de Kreek, de vis “Siwa” bij de dorpshaven en de “De Suikerbiet”, op de rotonde bij de entree van Dinteloord. Ook de “Skyline van Steenbergen” draagt overduidelijk de signatuur van de heer Hanssen, wiens expertise, betrokkenheid, enthousiasme, creativiteit en vakmanschap alom worden geprezen en gewaardeerd.

Ria Heinrich-La Grand en Mike Heinrich, (76 en 69, Nieuw-Vossemeer): Het echtpaar Heinrich uit Nieuw-Vossemeer is zich 28 jaar geleden gaan inzetten om eerste levensbehoeften – eten, kleding én aandacht – te gaan verstrekken aan daklozen en verslaafden in Rotterdam, de stad waar zijn oorspronkelijk vandaan komen.

Na enkele jaren richtten zij Stichting De Goede Herder op. Vanuit hun geloofsovertuiging zetten zij zich dag in, dag uit met de grootst mogelijk toewijding in voor mensen die hun hulp het hardst nodig hebben. Ze geven deze mensen het gevoel dat ze erbij horen, door een arm om ze heen te slaan, te vragen hoe het bij de dokter is gegaan, en van goede adviezen te voorzien.

De heer en mevrouw Heinrich zijn zodoende uitgegroeid tot de steun en toeverlaat van velen. “Vertrouwde, betrouwbare gezichten in de stad, die hun werk doen vanuit oprechte menselijke interesse en mededogen”.

Naast het bereiden en verstrekken van maaltijden en het uitdelen van noodzakelijke goederen, helpen zij menigeen om een nieuwe start te maken. Dit alles geheel onbaatzuchtig en zonder aanzien des persoons. Jong, oud, wit, zwart, christelijk, moslim of ongelovig: Ria en Mike maken geen onderscheid, maar doen “gewoon” wat nodig is. Ze zijn hierbij afhankelijk van fondsen en donaties.

Dit alles leverde het echtpaar in 2004 al de titel “Rotterdammer van het jaar” op. Inmiddels coördineren ze de stichting met een handvol vrijwilligers, van wie sommigen eerst tot de doelgroep behoorden.

,,Jullie hebben het verschil gemaakt in het leven van velen en ook jullie doorzettingsvermogen verdient alle waardering”, aldus burgemeester Van den Belt bij de uitreiking van de lintjes aan de heer en mevrouw Heinrich.

Hans van de Merbel (74, Dinteloord): In het jaar van de meest heroïsche Elfstedentocht ooit, de legendarische “I have a dream”-toespraak van Martin Luther King en hits als “Return to sender” van Elvis Presley, oftewel in 1963, kroop de toen pas 13-jarige Hans van de Merbel voor het eerst achter het orgel van de Gereformeerde Gemeente in Dinteloord. En daar zit hij tot op de dag van vandaag nog steeds met grote regelmaat. “Een prestatie van formaat”, zei burgemeester Van den Belt bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan deze Dinteloorder.

De heer Van de Merbel bespeelde als kerkorganist eerst het harmonium in het kerkgebouw aan de Westgroeneweg. Na de bouw van de huidige kerk in 1982 werd in 1984 het zogeheten Leeflang-orgel in gebruik genomen. Hierop begeleidt hij de gemeentezang bij de zondagsdiensten, de weekdiensten en bijzondere gebeurtenissen zoals bruiloften. Ook het jaarlijkse onderhoud en het stemmen valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Niet alleen zijn muzikale talent komt ten goede aan de Gereformeerde Gemeente. De heer Van de Merbel is vaak de eerste die zich aanmeldt als zich onderhoudsklussen aandienen. Zijn aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar het onderhoud van de kerktuin.

Simon van Nispen (76, Nieuw-Vossemeer): Tot het enorme vrijwilligerslegioen dat de gemeente Steenbergen rijk is, behoort ook al heel lang de heer Simon van Nispen. De Nieuw-Vossemeerder is vanaf de oprichting – en dat is inmiddels meer dan 50 jaar geleden – betrokken bij heemkundekring Ambachtsheerlijkheid en nog altijd actief als bestuurslid.

Begrijpelijkerwijs ontving hij daarom de zilveren onderscheiding van Brabants Heem bij de viering van het gouden jubileum van de heemkundekring in 2023.

Ook speelde de heer Van Nispen een voorname rol bij het ontstaan van het A.M. de Jongmuseum. Hij verzorgt hier rondleidingen, werkt mee aan publicaties en excursies, en ook het educatieve project “Jet en Jan” voor de basisschooljeugd heeft zijn warme belangstelling.

Een kleine 20 jaar heeft hij als vrijwilliger bovendien het brandweerkorps in Nieuw-Vossemeer gediend en sinds 2013 is de heer Van Nispen een gewaardeerd lid van de onderhoudsploeg van de begraafplaats van de Joannes de Doperkerk.

“Een onmisbare vrijwilliger”… “klantvriendelijk”… “Sociaal en altijd bereid iemand te helpen”… “Een voorbeeld voor ons allemaal gezien zijn inzet, motivatie en werklust”… “Geen man die prominent op de voorgrond staat of zichzelf op de borst slaat”, zo werd hij bij de uitreiking geprezen.

Rini Wezenbeek (73, Kruisland): Als ze Rini Wezenbeek missen, is de kans groot dat hij is gaan vissen, zo valt af te leiden uit de verdiensten van deze Kruislander. In 1974 sloot hij zich aan bij hengelsportvereniging De Kruisweel, waar hij gedurende 25 jaar verantwoordelijk was voor de jeugdcommissie.

Voor de jeugd organiseerde hij onder meer vislessen en hij motiveerde ook andere vrijwilligers om zich in te zetten voor de hengelsport in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. In 2003 werd hij bestuurslid van De Kruisweel en daarnaast onderhield hij meerdere visstekken. Het grote aantal leden van de vereniging mag in belangrijke mate worden toegeschreven aan de geweldige betrokkenheid van de heer Wezenbeek.

Al bijna 25 jaar is hij ook betrokken bij de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland, als begeleider van een groot vrijwilligersteam en mede-organisator van kids-events, WK’s in eigen land en de jaarlijkse Vismeesterdagen.

Van de jaren tachtig totdat afgelopen jaar het doek viel, heeft de heer Wezenbeek zich als bestuurslid, voorzitter en ijsmeester ook erg verdienstelijk gemaakt voor IJsbaan De Kruisbeek. In de zomer verrichte hij hiervoor ook onderhoudswerkzaamheden en in de winter bouwde hij de koek en zopie-tent op. Ontelbare schaatsliefhebbers hebben profijt gehad van zijn inspanningen.

Cees van Kempen (60, Nieuw-Vossemeer): Als klap op de vuurpijl werd Nieuw-Vossemeer Cees van Kempen verrast met een Koninklijke onderscheiding en wat voor één. Hij mag zich voortaan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen, als blijk van koninklijke waardering voor zijn uitzonderlijke prestaties als natuurfilmer.

Eerst memoreerde burgemeester Van den Belt overigens de verdiensten van de heer Van Kempen voor de mede door hem opgerichte stichting Kune Zuva, die zich inzet om kansarme mensen in Afrika een beter leven te geven.

De heer Van Kempen was werkzaam als managementadviseur, toen hij aan de vooravond van zijn 50ste verjaardag besloot het roer drastisch om te gooien. Hij besloot zijn hobby, natuurfilmen, serieuzer aan te gaan pakken en dat leidde inmiddels tot een indrukwekkend oeuvre van internationaal hoog aangeschreven documentaires.

Hij brak door met de serie “De Terugkeer van de ijsvogel, de torenvalk en de bever”. De nog nooit vertoonde beelden van de ijsvogel werden nota bene in onze eigen omgeving geschoten. Voor deze serie werd hij onder meer uitgeroepen tot winnaar van het Wildlife Filmfestival Rotterdam.

Ook met zijn eigen natuurdocumentaire over de Marker Wadden en het produceren van “Nederland onder water” gooide de heer Van Kempen hoge ogen. Zijn verworven status als beste natuurfilmer van ons land deed hij alleszins eer aan met zijn meesterwerk “Wolf”, over de terugkeer van de wolf vanuit Oost-Europa naar Nederland.

“Cees heeft met al zijn films het wonder, de schoonheid en de dynamiek van de Nederlandse natuur op een zeer toegankelijke manier in beeld gebracht… Met missie, volharding en verbeelding heeft hij het vaak verborgen leven groots in beeld gebracht,” zo haalde burgemeester Van den Belt de woorden aan van experts op dit gebied.

Jarenlang verbleef de heer Van Kempen onder moeilijke omstandigheden in het veld, maar hij kreeg zogezegd loon naar werken met meerdere prijzen, nominaties, publicaties, tv-optredens en grote publieke belangstelling, ook voor de theatertour “Wolf” die volgde op de film en het boek.