Ossendrecht

Benegora: effecten windmolens op Woensdrechtse natuur nauwelijks onderzocht

Het Markiezaatgebied behoort tot de beschermde Natura 2000-zones.

Han Verbeem Han Verbeem

Secretaris Bert Zwiers van milieuorganisatie Benegora stelt dat het milieueffectrapport (MER) voor het toekomstige Ze-Bra windmolenpark voorbij gaat aan de gevolgen voor de natuur in de gemeente Woensdrecht. Zo blijven de Natura 2000-zones van het Markiezaatsgebied en de Brabantse Wal onvermeld in het MER-onderzoek, aldus Zwiers. Voor deze zones gelden instandhoudingsdoelen (IHD’s) voor beschermde diersoorten.

Risico’s

De MER zou zich volgens Zwiers voornamelijk richten op de milieueffecten voor de polders van Reimerswaal. Dat komt volgens de Benegora-voorman, omdat Woensdrecht aanvankelijk niet in beeld was voor het Zeeuwse project met 200 meter hoge windturbines. Uiteindelijk zijn er vijf molens op Ossendrechts grondgebied aan toegevoegd. Op aandringen van de Woensdrechtse gemeenteraad hebben de initiatiefnemers (Eneco, Zeeuwind en Lindewind) dit aantal teruggebracht tot drie. Protestgroep Ossendrecht Windstil wil zelfs dat er maar één molen in de gemeente Woensdrecht komt, als zogeheten dorpsmolen.

Vogels en vleermuizen

Zwiers vreest dat de geplande molens op het Brabants-Zeeuwse grensgebied, zeventien in totaal, ten koste gaan van het broedgebied van beschermde volgels zoals de wespendief en de bruine kiekendief. Ganzen, kieviten en andere diersoorten zoals vleermuizen hebben eveneens onder het project te lijden, waarschuwt de Benegora-voorman. Ook de gevolgen met betrekking tot stikstofuitstoot zouden voor het Woensdrechtse gebied onvoldoende zijn onderzocht door projectontwikkelaars.

Triest

Niet alleen dieren maar ook de mensen krijgen last van de zware, hogere windturbines. Deze veroorzaken onder meer geluidsoverlast en het is voor omwonenden maar lastig om bezwaar te kunnen maken  – constateert Bert Zwiers: “De burger wordt bedolven onder honderden pagina’s rapporten die nauwelijks te begrijpen zijn.” Hij noemt het ‘triest’ dat bewaarmakers maar enkele weken de tijd krijgen om een reactie te geven en Zwiers mist ‘de menselijke maat’ in de vergunningsprocedure.