Bergen op Zoom

Waarom laat Bergen op Zoom promotionele kansen aan zich voorbij gaan?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een gemeente in financieel zwaar weer moet natuurlijk keuzes maken in waar nog geld aan wordt gespendeerd. Geheel niet meer in de toekomst investeren maakt het echter bijna onmogelijk om het ooit weer beter te krijgen. Toch worden zeer betaalbare kansen om de stad en streek landelijk te promoten genegeerd, tot grote frustratie van ondernemers en politici.

Een teleurgestelde horecaondernemer* nam contact op met de ombudsman van Streekomroep ZuidWest. Tijdens een overleg met collega’s was een mooi initiatief ter sprake gekomen waar de gemeente op eenvoudige én betaalbare wijze aan deel zou kunnen nemen. Met een groot bereik en geheel aansluitend bij de toeristische en historische aspecten van Bergen op Zoom en omgeving.

De gemeente Brielle en Dordrecht hebben het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten opgezet. Via een website en social media kunnen gemeenten hun historische kant tonen, activiteiten met een geschiedkundig karakter promoten én dus bezoekers aantrekken, van dagjesmensen tot toeristen die langer blijven. De teleurstelling zat ’m in het feit dat volgens deze ondernemer onze gemeente niet aan wil haken, terwijl het volop toeristische en promotionele kansen biedt.

Symbolische bijdrage

Het project heeft een kop en een staart, legt Jan Knol uit. Hij is secretaris van het initiatief, dat loopt tot en met 2024. De historische jaren 1572, 1573 en 1574 staan centraal en zijn het uitgangspunt geweest voor de opgezette organisatie, die een verenigingsstructuur heeft. De kosten voor deelname zijn, heel symbolisch, eenmalig 1572 euro. Daarna kun je als gemeente meeliften op de aandacht die de website en socials genereren. Daarnaast is natuurlijk het idee dat je ook zelf die site en berichten deelt, bijvoorbeeld via je eigen mediakanalen. Zo maken gemeenten dus meteen reclame voor elkaar.

Gemiste kans

Alle Nederlandse gemeentes hebben aan het begin van 2021 een uitnodiging ontvangen om aan 1572 Geboorte van Nederland mee te doen. Daarvan zijn er inmiddels 42 lid geworden. Secretaris Knol vertelt geen bericht te hebben gekregen van Bergen op Zoom. Volgens de horecaondernemer die het verhaal ter sprake bracht is dat een gemiste kans. Die bovendien symbool staat voor het feit dat Bergen op Zoom amper inspanningen verricht om toerisme aan te jagen. Het lijkt erop dat sinds de afdeling Citymarketing is wegbezuinigd, niemand zich nog verantwoordelijk voelt voor zaken als dit. Helaas heeft de gemeente niet gereageerd op vragen die we hierover stelden.

Politieke vragen

Als het goed is, gaat er van het college echter tóch tekst en uitleg komen. Niet zozeer direct aan de media maar wel richting politiek. Raadslid Maarten van ’t Hof (Lokaal Realisme) kwam het verhaal over de gemiste kans ook ter ore. Er is eerst contact geweest met de betreffende ondernemer en vervolgens besloot zijn fractie dat er vragen over de gang van zaken gesteld moesten worden. Hij wijst op de zeer lage deelnamekosten enerzijds, en de promotionele waarde aan de andere kant: “Bergen op Zoom kan daarbij meeliften op een breed gedragen initiatief dat zonder twijfel landelijke bekendheid zal gaan hebben.” Van ’t Hof en zijn partij hopen dat de gemeente alsnog besluit deel te gaan nemen.

* Naam en contactgegevens zijn bekend bij de redactie. De ondernemer blijft liever anoniem om zijn bedrijf niet te schaden.