Bergen op Zoom

Lokaal Realisme en STERCK roepen op te blijven investeren in promotie stad en streek

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In de reeks aan bezuinigingsronden die Bergen op Zoom al achter de rug heeft zijn inmiddels de nodige initiatieven gesneuveld. De nadelige gevolgen daarvan worden steeds vaker pijnlijk duidelijk. Het ontbreken van de promotie van de stad en regio is daar een voorbeeld van, terwijl er middelen voor zijn. Zowel vanuit de politiek als het ondernemersveld klinkt de dringende roep het tij snel te keren.

Achter wegbezuinigde gemeentelijke onderdelen als citymarketing ging een redelijk zelfstandige opererende organisatie schuil, NV Aangenaam BoZ genaamd. Hierin waren niet alleen financiële middelen maar tevens bezittingen als een vastgoedportefeuille ondergebracht. Hoofddoel was de gemeente op de kaart zetten als prima plek voor wonen, werken en recreëren. Tevens werd onder deze paraplu werk gemaakt van het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. De gemeente was -en is- de enige aandeelhouder van de NV, die nog ongeveer twee miljoen aan middelen bevat.

Dat geld dreigt nu op te gaan in niets, vrezen raadslid Joost Pals van Lokaal Realisme en Kees van Male, de kartrekker die poogt de gehavende ondernemersorganisatie STERCK nieuw leven in te blazen.

Geen oplossing

In een brief aan het college schrijft Pals dat het geld op laten gaan in het grote gat dat de gemeenteschulden hebben geslagen geen oplossing is. Hij is echter ook niet voor voortzetting van de oude structuur van de NV Aangenaam BoZ. Die wordt door hem omschreven als “een soort operette met directeuren en een Raad van Commissarissen”. Zijn partij vindt alleen dat de twee miljoen die er nog in de NV zit, ingezet moet worden om de gemeente weer op de kaart te zetten. Daar ontbreekt het nu grotendeels aan en niet meer investeren in de toekomst is funest, vreest Lokaal Realisme.

Binnenstad nieuw leven inblazen

In een online bijeenkomst werd maandagavond de raad bijgepraat over hoe de binnenstad ervoor staat. Eén van de sprekers was Kees van Male, die zich eerder opwierp als voorzitter van ondernemersvereniging STERCK. Deze organisatie ligt momenteel op haar gat, nadat een stemming om tot een vervolg van het ondernemersfonds te komen niet voldoende steun kreeg. Er wordt inmiddels echter, door een aantal enthousiaste bedrijfseigenaren uit het centrum, een serieuze poging er weer iets van te maken.

Volgens Van Male is promotionele ondersteuning daarbij van groot belang. Ook hij riep de raad en het college dringend op de gelden van de NV Aangenaam niet verloren te laten gaan. “Gebruik dat geld voor een nieuwe start”, was zijn dringende boodschap. Er hoeft niet opnieuw een gemeentelijke afdeling voor citymarketing te komen, stelt hij. Het VVV kan wellicht die taken op zich nemen. Of er zou in plaats daarvan een lokaal punt kunnen komen voor toerisme en de promotie van stad en streek.