Roosendaal

Losse evenementen in Vrouwenhof mogen weer; LPG-vulpunt Shell zit niet in de weg

Openluchttheater Vrouwenhof

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Goed nieuws voor Openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal. Er mogen gewoon evenementen gehouden worden, ook al ligt er een LPG-vulpunt van Shell in de buurt. Maar dat geldt vooral voor incidentele evenementen, niet voor structurele bedrijfsmatige activiteiten. Daarvoor krijgen organisatoren een verantwoordingsplicht. Als ze daaraan voldoen, kunnen ook hun activiteiten doorgaan. Dat schrijft burgemeester Han van Midden aan de gemeenteraad van Roosendaal.

Het Openluchttheater Vrouwenhof wil grotere groepen bezoekers ontvangen en alcohol kunnen schenken. Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Toen de gemeente Roosendaal daarmee aan de slag ging, bleek dat er een LPG-vulpunt van Shell in de buurt lag. En dat dreigde alle plannen in de weg te zitten.

Een beperkt kwetsbaar object

De afgelopen maand hebben burgemeester en wethouders onderzocht wat er nog wel of niet mag in het openluchttheater. Want als het gaat om veiligheid, gelden er voor elke soort activiteit andere wetten en regels. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft meegewerkt aan het onderzoek. En Openluchttheater Vrouwenhof blijkt alleen maar een beperkt kwetsbaar object te zijn. Tot opluchting van de gemeente Roosendaal. “Want dat betekent dat de nabijheid van het tankstation het gebruik van het OLT niet in de weg hoeft te staan,” aldus burgemeester Van Midden.

De typering ‘beperkt kwetsbaar’ heeft wel gevolgen voor structurele bedrijfsmatige activiteiten. Want die hebben voortaan een verantwoordingsplicht. Organisatoren moeten aangeven welke risico’s ze verwachten en hoe ze daarmee omgaan. In deze verantwoording moeten ze ook een advies opnemen van de veiligheidsregio. Volgens de gemeente is de verantwoordingsplicht “geen harde grenswaarde, maar een oriëntatie van de eventuele risico’s”.

Incidentele evenementen vallen onder andere regels

Incidentele evenementen vallen niet onder de wet- en regelgeving voor externe veiligheid. En die mag je dus gewoon houden in het Openluchttheater Vrouwenhof. Dat komt door de aard van evenementen. Ze zijn bijvoorbeeld tijdelijk, of ze hebben een open karakter, omdat ze deels in het Vrouwenhofpark en deels in het openluchttheater plaatsvinden. “De conclusie uit het onderzoek is aldus dat het LPG-tankstation geen belemmering vormt voor incidentele evenementen die al dan niet deels plaatsvinden in het OLT voor het aspect externe veiligheid,” stelt de burgemeester opgelucht.

De eerste hobbel is dus genomen. Maar er is nog meer nodig om een professioneel programma aan te kunnen bieden in het openluchttheater. “Zoals beloofd zullen wij u daarvoor in de 2e helft van 2022 een aantal scenario’s voorleggen, inclusief de hierbij behorende financiële consequenties,” aldus Van Midden. De burgemeester bereidt ook de vernieuwing voor van het bestemmingsplan, om het Openluchttheater Vrouwenhof alle kansen te geven. Want: “Zoals al eerder geschetst ziet het college het OLT als een belangrijke voorziening voor Roosendaal.”

Lees ook: LPG-vulpunt van Shell vormt grote uitdaging voor Openluchttheater Vrouwenhof