Roosendaal

LPG-vulpunt van Shell vormt grote uitdaging voor Openluchttheater Vrouwenhof

Openluchttheater Vrouwenhof

Kitty Joachems Kitty Joachems

Dat er de komende tijd geen voorstellingen in het Openluchttheater Vrouwenhof kunnen plaatsvinden heeft niet alleen te maken met geluidsoverlast. Het bestemmingsplan van dit theater is verouderd en moet dus aangepast worden naar deze tijd. En dat brengt een enorme uitdaging met zich mee. Want vlakbij het Openluchttheater ligt het LPG-vulpunt van het Shell Tankstation Vrouwenhof. 

Eerder stelde PvdA-raadslid Paul Klaver al vragen over het Openluchttheater omdat hij had begrepen dat de voorstellingen van het Vrouwenhof waren verplaatst naar de nieuwe Stadstuin Van Hasselt. In zijn vragen verwees hij naar een krantenartikel waarin gesuggereerd werd dat de vergunningen van het theater in het Vrouwenhof niet op orde waren. Er zou sprake zijn van geluidsoverlast. Klaver vroeg het college of die geruchten waar zijn en of de vergunningen voor de Stadstuin wel op orde waren. 

Niet naar Stadstuin Van Hasselt 

Uit een raadsmededeling van het college blijkt nu dat de informatie in de krant niet helemaal klopt. Er was sprake van een verouderd bestemmingsplan. Volgens het college, met name wethouder Van Gestel, moet dat bestemmingsplan eerst geactualiseerd worden. En de voorstellingen zijn ook niet verplaatst naar Stadstuin Van Hasselt maar naar de Tongerlotuin.  

Cultureel zomerprogramma 

Theater De Kring diende dit voorjaar een aanvraag in voor een cultureel zomerprogramma in Openluchttheater Vrouwenhof. “Bij die aanvraag van De Kring is beoordeeld dat De Kring een bedrijfsmatige organisatie is. Het gaat dan volgens de wet Milieubeheer om een zogenaamde ‘ínrichting’. Daar gelden regels voor waar we in de huidige situatie niet aan kunnen voldoen”, schrijft het college. 

Coronaregels in 2021 

In 2021 is er wel medewerking gegeven aan activiteiten van De Kring in het Openluchttheater. Volgens het college paste dat wel binnen de geldende regels omdat deze activiteiten moesten voldoen aan de op dat moment geldende coronaregels. Daardoor mochten er niet meer dan 250 bezoekers naar elke voorstelling komen en mocht er geen alcohol worden geschonken.  

Veiligheid, parkeerdruk en geluid 

Bij de aanvraag van dit jaar ging het om een meer uitgebreid programma met maximaal 900 bezoekers per optreden. Maar dat past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Er zou dan ook weer alcohol worden geschonken wat in strijd is met de Alcoholwet. Ook de algehele veiligheid, de parkeerdruk en de geldende geluidsnormen zouden onder druk komen te staan. De aanvraag werd dan ook afgewezen. 

In de Tongerlotuin 

Vervolgens stelde de directie van theater De Kring een alternatieve zomerprogrammering samen. Met als alternatieve locatie dus niet de Stadstuin Van Hasselt maar de Tongerlotuin. Deze zomer is in de tuin tussen het theater en het Tongerlomuseum een aantal kinder-, cabaret- en kleinschalige muziekvoorstellingen te zien. Deze kleinschalige activiteiten passen binnen het daar geldende bestemmingsplan. 

In gesprek met omwonenden 

Theater De Kring heeft omwonenden geïnformeerd over het zomerprogramma. Er zijn vanuit De Kring ook gesprekken geweest met bewoners met vragen. Dat ging voornamelijk om zorgen over parkeerdruk en geluidsoverlast. Zowel De Kring als de gemeente Roosendaal staan in contact met omwonenden. 

Toekomst Openluchttheater 

Voor het huidige Openluchttheater wordt het spannend de komende tijd. De gemeente beschouwt dit theater in het Vrouwenhof als een belangrijke voorziening voor Roosendaal. Maar om een professioneel programma te kunnen bieden met meer bezoekers dan voorheen zijn volgens het college aanpassingen nodig om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarbij betrekt de gemeente de direct omwonenden aan de Nispensestraat.

Meerdere scenario’s 

Het college gebruikt de komende periode om diverse scenario’s met daarbij behorende financiële consequenties uit te werken. Een belangrijke vraag is of er andere mogelijkheden zijn voor het nabijgelegen LPG-vulpunt Shell Vrouwenhof. De gemeente legt de verschillende scenario’s eind 2022 voor aan de gemeenteraad.  

Lees ook: Zomerprogramma dit jaar in Stadstuin Van Hasselt, niet in openluchttheater Vrouwenhof