Nispen

Meer dan honderd bekeuringen bij grensovergang

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De grenscontroles tussen Nederland en België zorgden de eerste dagen voor onrust en drukte aan de grens. Het lijkt erop dat die storm is gaan liggen en mensen door hebben dat alleen essentiële verplaatsingen toegestaan zijn. Toch deelde de politie vorige week meer dan 100 bekeuringen uit.

Patrick de Smedt, woordvoerder van de Belgische politie, merkt dat mensen steeds beter weten dat je niet zomaar meer de grens over mag. “De mensen die de grens moeten oversteken, zijn ook allemaal in orde, die hebben allemaal een geldige reden. Er zijn maar een aantal mensen die we moeten terugsturen, of zelfs een bekeuring moeten geven.”

Zakelijk verkeer mag wel

De uitzonderingen zijn voor de meeste mensen wel duidelijk. Werk- en zakelijk verkeer mag nog gewoon de grens tussen Nederland en België oversteken. Zoals grensarbeiders en transportbedrijven. “De federale overheid wil dat de economie kan blijven draaien,” aldus De Smedt. “Dus transport van goederen mag zeker geen probleem zijn. Maar ook bijvoorbeeld als we spreken over zorg voor een hulpbehoevend persoon of bijvoorbeeld zorg voor een dier. Dat zijn ook zaken die moeten kunnen.”

Er blijven ook mensen die proberen de grens over te steken zonder geldige reden. “We krijgen veel smoesjes te horen, spijtig genoeg. Dus mensen moeten documentatie bij zich hebben om te zeggen ‘kijk, voila, om die reden zou ik de grens willen oversteken en ik heb hier de nodige documenten voor bij’. Dat zijn zeker geldige redenen,” legt De Smedt uit.

Bekeuringen vanaf 250 euro

De eerste weken heeft de douane vooral uitleg gegeven over de sluiting van de grenzen en over wat er wel en niet mag. Die tijd is nu voorbij, vertelt De Smedt: “Nu zijn we toch al wel een tijdje verder, dag 24. En nu worden bekeuringen geschreven.” Vorige week waren dat er zo’n 120. “De meeste, ik denk een 110-tal ongeveer, vooral voor niet-essentiële verplaatsingen.”

De boetes kunnen behoorlijk hoog zijn. “Dat kan beginnen vanaf 250 euro voor een boete. Maar dat kan oplopen. Dus als dat verschillende keren gebeurt, dan kan de boete tot 4000 euro oplopen. Maar dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt,” aldus De Smedt.

Minder inbraak in grensstreek

Bijkomend voordeel van de grenscontroles is dat er minder vaak wordt ingebroken in de grensstreek. Want als er minder verkeer op de weg is, val je eerder op. De Smedt: “Mensen met minder goede bedoelingen lopen meer in de kijker. Hebben veel meer kans om aangesproken te worden, of gecontroleerd te worden en betrapt te worden natuurlijk.”