Bergen op Zoom

Meer subsidie voor wijkcentra in Bergen op Zoom, minder voor verenigingen

De Korenaere is één van de wijkcentra van SVW

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Wijkcentra hebben het zwaar. Door de stijgende energiekosten is het moeilijk om deze ruimtes warm te houden. Daarom verleent de gemeente Bergen op Zoom een extra subsidie van 290 duizend euro aan Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). Met het geld kan de SVW haar bezoekers een warm onderdak blijven bieden, in de vijf gemeentelijke wijkcentra.

Goed nieuws dus voor de gebruikers van de wijkcentra. Maar de maatregel betekent dat er minder geld voor subsidies voor verenigingen over blijft. “Dat betekent niet dat er voor hun geen mogelijkheden zijn”, laat wethouder Joey van Aken weten. “We zijn ons er als gemeente van bewust dat ook andere maatschappelijke organisaties te maken hebben met de gestegen energieprijzen. Daarom gaan wij hiervoor aangepaste toetsingscriteria opstellen.”

Als voorbeeld noemt de wethouder sportkantines of andere plaatsen waar mensen graag samenkomen. “Deze locaties zijn dan weliswaar geen wijkcentrum, maar hebben wel een verbindende factor.” Op die manier kunnen verenigingen alsnog aan de criteria voldoen om (extra) subsidie te krijgen.

Compensatie

De subsidie voor de SVW is een compensatie voor de hoge energieprijzen. “De SVW is niet in staat om deze stijging op te vangen, vanwege een al verzwakte financiële situatie door corona en eerdere bezuinigingen.” Wijkcentra van de SVW worden wekelijks door zo’n 1500 tot 2700 mensen bezocht.

Het bedrag van 290 duizend euro wordt gedekt uit het potje dat de gemeente eerder beschikbaar heeft gesteld in de gemeentebegroting van 2023 voor extra inflatiekosten.