Roosendaal

Meerderheid Roosendaalse politiek heeft vragen over aanpak supermarkt Gastelseweg

Poolse Supermarkt Gastelseweg Roosendaal

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het initiatief komt van PvdA’er Björn Rommens maar hij kreeg een meerderheid van de Roosendaalse gemeenteraad mee. Met een zevental vragen wil de politiek uitleg van het college over de wijze waarop wordt omgegaan met de overlast die meerdere omwonenden al vele jaren ervaren rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg.

De wanhoop van een langzaam groeiend aantal buurtbewoners valt goed op te maken uit het enorme aantal e-mails dat wekelijks wordt gestuurd, met meldingen en inmiddels honderden voorbeeldfoto’s van wat er volgens hen allemaal misgaat. De bewoordingen zijn soms wat groots maar foto’s liegen niet. Er is veel aan de hand voor de deur en in de buurt van de Swojska Chata supermarkt. Denk aan tegen gevels urinerende mensen, openbare dronkenschap, beledigingen en bedreigingen, enorm veel foutparkeren, het betreden van privéterreinen, et cetera.

Teleurstelling

Bijna alle e-mails gaan ook naar de nodige politici maar lang leek het erop dat die er weinig mee deden. Dit tot grote teleurstelling van omwonenden en het buurtcomité, die dat meermaals aangaven bij de ombudsjournalist van Streekomroep ZuidWest. Deze nam erover contact op met enkele raadsleden en zo kwam het tot een gesprek tussen PvdA-fractievoorzitter Björn Rommens en enkele buurtgenoten.

Rommens trok zich de situatie aan en heeft een zevental vragen (pdf) opgesteld, die hij deelde met de partijen die volgens Buurtcomité Gastelseweg ook wel eens interesse hadden getoond, in meer of mindere mate. Björn: “Al deze partijen konden zich vinden in de aandachtspunten die ze toegestuurd kregen.” En dus staan onder de raadsvragen de namen van zes partijen: PvdA, VLP, D66, CDA, FVD Roosendaal, en Vitaal Liberaal.

Stand van zaken

De zes fracties willen onder meer weten van het college hoe de stand van zaken is. Er is een soort proefjaar ingesteld waarin de gemeente wil bekijken of en hoe ingevoerde maatregelen werken. Die hebben vooral te maken met verkeersregulatie maar er zijn ook afspraken met de supermarkt gemaakt over het aanspreken van klanten die zich niet gedragen. Volgens het buurtcomité is het echter alleen maar erger geworden in de loop van 2022.

Verhuizen

Een andere vraag die Rommens opstelde speelt in de buurt ook al heel lang: is verhuizen van de supermarkt alsnog een optie? Alleen al de grootte en bezoekersaantallen vragen om veel meer parkeergelegenheid dan nu voorhanden. Dat zeggen niet alleen omwonenden, ook Björn benoemt het expliciet in een telefonische toelichting op zijn vragen. En dan is er nog het heersende gevoel van onveiligheid in de buurt. Recent is er in zo’n twee maanden tijd drie keer ingebroken, waarbij brutale criminelen ruiten ingooiden en de winkel leegroofden. De vragen gaan tevens over de kosten die gepaard gaan met alle onderzoeken, extra handhaving, ambtelijke uren en investeringen in het parkeren en verkeer.

‘Schrijnend’, aldus FVD Roosendaal

Per e-mail liet FVD Roosendaal enkele weken geleden ook al weten, na vragen van onze redactie, de dagelijkse overlast “schrijnend” te vinden. De partij wijst er nog eens op dat bewoners zich niet gehoord en betrokken voelen bij het opgestelde maatregelenplan, dat nog tot in 2023 als testperiode doorloopt. Namens de fractie schreef Frits Koopmans: “Wij durven al wel te concluderen dat ook dit traject weinig zoden aan de dijk heeft gezet.” Zijn partij vindt dat er op korte termijn een oplossing moet komen die een einde maakt aan de overlast. “Wij zullen ons binnen de raad hiervoor hard gaan maken en rekenen hierbij op volledige steun van de oppositie en coalitie.”