Roosendaal

Minder maaien voor biodiversiteit

Paul Joachems Paul Joachems

Vanaf dit jaar wordt er in West-Brabant anders gemaaid. De grootste verandering is vooral het minder maaien van bermen en sloten. De reden hiervan is het verbeteren van de biodiversiteit. GroenLinks, D66 en PvdA vragen aan het college of dit beleid ook wordt toegepast in en rondom Roosendaal.

Het viel Christian Villée van GroenLinks op dat het nieuwe maaibeleid nog weinig wordt toegepast in de gemeente. “Er is op dit moment een maaibeleid van de 13 gemeenten die binnen het Waterschap liggen dat de bermen daar ook een bio divers maaibeleid krijgen. De wethouder heeft al aangegeven dat wij ook die kant op gaan. We hebben vele vragen gesteld in het verleden over dit beleid, ook over het inzaaien van andere bloemsoorten. Dit om de bijen de plek te geven waar ze horen in de biodiversiteit.”

Blij met extra geld

Villée geeft aan dat er vorig jaar extra geld is vrijgemaakt om dit beleid uit te voeren. “Helaas zien we dit nog heel weinig plaatsvinden hier in Roosendaal. Er wordt gezegd dat het gaat gebeuren maar wáár wordt dit precies ingezet?” Bij de programmabegroting 2021 is vorig jaar een amendement namens GroenLinks, PvdA en D66 aangenomen om onder andere extra geld toe te voegen aan het groenbudget. “Als GroenLinks zijn wij blij met het extra geld dat is vrijgemaakt, maar dan moet het beleid wel uitgevoerd worden.”

Gemak of last van omgeving?

Er is zo’n 75 duizend euro extra vrijgemaakt voor het groenbeleid vertelt Villée. “Hoe ga je om met het groen? Onze instelling is dat groen meer is dan de omgeving waar je naar kijkt. Het is een enorme belangrijke bron van leven en wij zijn daar ook een onderdeel van als mens. Wij hebben daar alle voordelen van. Alleen voelt men dat niet meer zo. De omgeving is eigenlijk net zoals de inrichting van je huis. En zo kijkt men ook naar de omgeving, heb ik er gemak of last van?”

Roosendaal Natuurstad

In de vragen over het maaibeleid verwijzen de drie partijen ook naar het plan ‘Roosendaal Natuurstad’. “Dit is het plan wat het college heeft ingezet vanuit de doelen die men heeft verwoord in het bestuursakkoord. Een heel groen akkoord waar wij heel blij mee waren. De omgeving gaan we hiermee klimaatgericht groen inrichten. Voorbereid op de toekomst, zorgen dat water vastgehouden wordt en er een groene omgeving ontstaat waar mens en dier fijn kunnen leven.”

Lees ook: Roosendaal Natuurstad als hét lokale antwoord op mondiale klimaatproblematiek