Huijbergen

Nieuwe bieb: Huijbergen moet het doen met 150.000 euro

Han Verbeem Han Verbeem

De nieuwe bibliotheek in Huijbergen zal voor 150.000 euro gerealiseerd moeten worden. Dat heeft de Woensdrechtse gemeenteraad donderdagavond besloten, door in te stemmen met een voorstel van oppositiepartij AKT (Alle Kernen Troef).

Door: Han Verbeem

AKT diende deze motie in tijdens de behandeling van de Perspectievennota 2020-2024. Het college had de raad voorgesteld om 311.000 euro uit te trekken voor het nieuwe gebouw. Deze kostenberekening was gemaakt aan de hand van gesprekken die de gemeente had gevoerd met vrijwilligers van de bieb en overige verenigingen die gebruik maken van het huidige gebouw. Deze zijn nu nog ondergebracht in het voormalige gemeentehuis van Huijbergen aan het Canadaplein, maar dat wordt verkocht.

Geen Bergse toestanden

De verhuizing van de Huijbergse bibliotheek is een discussie die al negen jaar duurt. Zowel de indiener van de motie, raadslid Ludo Bolders van AKT, als ook de coalitiepartijen ABZ en VVD, vinden dat ruim drie ton teveel geld is in deze financieel moeilijke tijden. Vorig jaar moest de gemeente een tekort van 2,2 miljoen op de gemeentelijke begroting zien weg te werken. “Zo’n klap kunnen we niet nog een keer aan”, aldus ABZ-voorman Rainier Schuurbiers. “We willen niet in een situatie belanden zoals Bergen op Zoom.”

Onzekerheid effecten corona

Dit jaar koerst de gemeente Woensdecht af op een miniem positief resultaat met een overschot van iets boven de 16.000 euro. Daarbij is echter geen rekening gehouden met opnieuw te verwachten tegenvallers, onder meer door de coronacrisis. Maar ook de kosten voor het sociaal domein, met WMO en Jeugdzorg, blijven een onzekere factor voor de gemeentelijke financiën. Financieel wethouder Henk Kielman moest het toegeven: “We balanceren op de nullijn. En dat zal heel lastig zijn.”

Uitgewerkt voorstel bij begrotingsbehandeling

Reden voor coalitiegenoten ABZ en VVD om vóór de motie te stemmen. Het geld wordt gehaald uit het IDOP-fonds, een potje net gelden voor dorpsontwikkeling in de kern Huijbergen en voor de verdere uitwerking zal het college tijdens de komende begrotingsbehandeling een uitgewerkt voorstel indienen: hetzij nieuwbouw danwel aanpassing van een bestaand gebouw in Huijbergen.

CDA: buikpijn van motie

De motie zorgde voor verdeeldheid in de coalitie. Want CDA-raadslid Eddy van Wezel heeft naar eigen zeggen ‘buikpijnen’ van de AKT-motie, zo sprak hij in de raadsvergadering. Volgens Van Wezel dreigt er opnieuw vertraging en is verder uitstel niet uit te leggen aan zowel de vrijwilligers van de bieb als de inwoners van Huijbergen. Desondanks stemde een raadsmeerderheid vóór de motie, met uitzondering van CDA, D66 en PvdA.

Fiets- en Wielerplan

Ook de Perspectievennota 2020-2024 is aangenomen, met stemverklaring van D66 en PvdA. Deze fracties plaatsen vraagtekens bij de jaarlijkse bestedingen van 50.000 euro in 2021 en 2022 voor realisatie van het Fiets- en Wielerplan. Beide oppositiepartijen vragen zich af of dat geld wel ten goede komt aan de ‘gewone’ fietsers of uitsluitend besteed wordt aan wielerevenementen.