Wouw

Nieuwe brandweerkazerne in Wouw laat lang op zich wachten

Brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

De brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

Kitty Joachems Kitty Joachems

De uitdrukking “als de brandweer” gaat niet op voor de nieuwe brandweerkazerne in Wouw. In januari 2021 besloot de Roosendaalse gemeenteraad dat daar een nieuwe brandweerkazerne moet komen. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is de nieuwe kazerne er nog niet. Er is op dit vlak zichtbaar nog niets gebeurd aan De Hoogt in Wouw. “Wat is de reden van de vertraging en wat betekent dat voor de bouwkosten?”, vragen Eric de Regt en Toon Jochems van de VLP zich af.

Dat de nieuwbouw op zich laat wachten, betekent automatisch dat het brandweerkorps in Wouw nog steeds gebruik moet maken van de oude kazerne. Deze zwaar verouderde brandweerkazerne staat aan de Donkenweg in Wouw. “Juist die verouderde staat en de ongunstige ligging waren redenen om te komen tot een moderne en beter gesitueerde kazerne.” Dat schrijven De Regt en Jochems in hun brief aan het college. Ze leggen uit dat hun fractie zich zorgen maakt over de situatie. Bovendien betreuren ze het dat de ontwikkelingen op dit dossier stil lijken te staan.

De Hoogt in Wouw

In 2018 wilde de gemeente de nieuwe kazerne nog plaatsen in het Wouwse Geerhoekgebied. Dat stuitte op veel bezwaren van omwonenden. Zij deden hun beklag bij De Regt die de bezwaren inbracht in de gemeenteraadsvergaderingen. Uiteindelijk koos de raad in 2021 unaniem voor De Hoogt in Wouw. De bouw kon starten in 2022. Niets leek de nieuwe kazerne nog in de weg te staan.

Onverantwoord

Beide raadsleden vragen aan de gemeente om opheldering over de stand van zaken. Ze vragen de gemeente ook om met een verwacht tijdspad te komen met betrekking tot de realisatie van de nieuw te bouwen brandweerkazerne. De Regt liet aan onze redactie weten dat hij het eigenlijk onverantwoord vindt om nog lang vanuit de oude kazerne te werken. Hij toetst in zijn schrijven aan het college of zij het met zijn bevindingen eens zijn.

Prijsstijgingen

Nu de bouw op zich laat wachten vragen Jochems en De Regt zich ook af of dit extra investeringen met zich meebrengt. Ze denken daarbij niet alleen aan kosten die gemaakt moeten worden om de oude kazerne operationeel te houden. Ze doelen met hun vraag ook op verhoogde nieuwbouwkosten als gevolg van de huidige prijsstijgingen.

Lees ook: Wouw krijgt dit jaar een nieuwe brandweerkazerne