Nispen

Nispen vraagt CDA-gedeputeerde om toch woningbouw toe te staan waar dat nu nog niet mag van de provincie

Gedeputeerde Ronnes bezoekt Nispen

Van links naar rechts: Sebastiaan Hamans, fractievoorzitter CDA Roosendaal, Henk van Geffen, Roosendaalse CDA-kandidaat voor het waterschap, Nicole Roeken, CDA-raadslid Roosendaal, CDA-Gedeputeerde Erik Ronnes, Pieter Smits, gemeenteraadslid CDA Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

In de stromende regen ontvingen CDA-raadsleden Nicole Roeken, Pieter Smits en Sebastiaan Hamans gedeputeerde Erik Ronnes in Nispen. Ze namen hem afgelopen vrijdag mee naar braakliggende percelen aan de Essenseweg en De Lind. Hier willen mensen graag een woning bouwen. Maar volgens de huidige regelgeving kan dat niet.

Ronnes werd in 2020 geïnstalleerd als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant voor het CDA. In zijn portefeuille heeft hij onder andere Ruimte en Wonen. Daarom leggen Roeken en Hamans hem deze kwestie tijdens het bezoek graag voor. “Wij hebben vanuit CDA Roosendaal al geruime tijd contact met mensen die in Nispen graag een woning willen bouwen op percelen die nu braak liggen”, legt Roeken uit. “Deze percelen aan de Essenseweg en De Lind liggen deels tegen de bebouwde kom aan. En dat betekent dat er geen woonbestemming op deze percelen mag komen.”

Provincie maakt duidelijk onderscheid

Binnen de bebouwde kom, of zoals de provincie dat noemt, in het bestaand stedelijk gebied, is er geen probleem. Daar mag de gemeente een perceel bestemmen voor wonen zonder dat de provincie dat vooraf goed moet keuren. Maar als de locatie op een perceel ligt wat geen bestaand stedelijk gebied is mag daar in principe geen woonbestemming komen. Dat staat omschreven in de provinciale Interim Omgevingsverordening. Dat beleid maakt duidelijk onderscheid: de bebouwde kom is voor wonen, het buitengebied is voor agrarisch ondernemen en bedrijven horen op bedrijventerreinen.

Tekst gaat verder onder de foto

In de stromende regen bezoeken de gedeputeerde en raadsleden de Essenseweg en De Lind in Nispen
In de stromende regen bezoeken de gedeputeerde en raadsleden de Essenseweg en De Lind in Nispen

Hier komt nooit meer een agrarische onderneming

Roeken en Hamans deden afgelopen vrijdag een oproep aan de gedeputeerde om op de locaties aan de Essenseweg en De Lind toch een woonbestemming toe te staan. “Op veel van de braakliggende percelen tegen de bebouwde kom van Nispen komt nooit meer een agrarische onderneming”, stelt Hamans. “Niet alleen omdat daarvoor te weinig ruimte is op die percelen maar ook omdat je al snel met je milieucirkels in de knel komt.” Door de bestemming te laten wijzigen willen de Roosendaalse raadsleden gehoor geven aan de ambities van de gemeente Roosendaal én de ambities van de provincie om meer woningen te bouwen.

Nispenaren met bouwplannen

Tijdens het bezoek aan de bewuste percelen werden zowel de CDA-raadsleden als gedeputeerde Ronnes bijgepraat door een aantal betrokken actieve Nispenaren. Ondanks het feit dat de regen met bakken uit de hemel kwam waren zij aanwezig om hun bouwplannen persoonlijk toe te lichten.

Wethouder Wonen

De gedeputeerde zegde toe om de locaties binnen de provincie onder de aandacht te gaan brengen. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Roeken. “Gedeputeerde Ronnes krijgt van ons een korte schriftelijke notitie”, vult Hamans aan. “Daarin betrekken we natuurlijk ook Arwen van Gestel. Hij is immers de wethouder van de gemeente Roosendaal met Wonen in de portefeuille.”