Halsteren

Omwonenden Groote Melanen vrezen stankoverlast: aanleg rioolbuffer lost niets op

Rian Govers-Gabriëls en Jan van Diepeningen (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De werkzaamheden zijn al in een vergevorderde staat: binnenkort komt er een nieuw bassin achter de Groote Melanen, waar overvloedig rioolwater kan worden opgevangen. Prima dat er iets gebeurt, zo stellen omwonenden en politici, maar waarom geen uitbreiding van het riool? Het antwoord is simpel: daarvoor heeft de gemeente geen geld. Jan van Diepeningen (Stichting Natuurbehoud Groote Melanen) en Rian Govers-Gabriëls (waterschapsbestuurder annex gemeenteraadslid) vrezen echter dat goedkoop hier duurkoop blijkt.

Door: Han Verbeem

Het staat als een paal boven het toch al brakke rioolwater, dat er iets moet gebeuren bij natuurgebied de Groote Melanen. Het huidige hoofdriool kan bij zware regenval de toestroom niet aan, en het overtollige water stroomt letterlijk de sloten in. Het gaat volgens Waterschap Brabantse Delta om de aanpassing van een tweetal bestaande overstorten, waarbij het de bedoeling is dat het oppervlaktewater straks minder verontreiniging oploopt door vermenging met rioolwater. Daartoe worden enkele voorzieningen aangebracht, die in werking treden op het moment als het hoofdriool de doorvoer niet aankan. Omwonenden betwijfelen echter of dit werkt.

Overlast blijft

Rian Govers-Gabriëls is gemeenteraadslid (VVD) en algemeen bestuurslid van het waterschap (Ongebouwd). Al lopend door het gebied wijst ze naar een tweetal buizen van een meter hoog, die zijn afgesloten met rekken. De ijzeren spijlen zijn letterlijk door het vele, aaneengeklonderde WC-papier van het zicht onttrokken. “Dit kan zo niet blijven”, benadrukt ze. Daarom hebben de gemeente, waterschap Brabantse Delta en de provincie gezamenlijk besloten om de overstort uit te breiden. Het overtollige water wordt straks via een ondergronds buizenstelsel afgevoerd naar het achterliggende terrein. Daarvoor is het nodig bomen te kappen en – zo benadrukt de politica: het lost niets op. “De overlast blijft en wordt alleen verplaatst.”

Gescheiden riolering is beter

Het zou beter zijn om een gescheiden rioolstelsel uit te voeren, vindt Govers-Gabriels en ook Jan van Diepeningen deelt die mening. Hij vertegenwoordigt omwonenden en is bestuurslid van de Stichting Natuurbehoud Groote Melanen. Van Diepeningen heeft zijn zorgen bij het Bergse collge kenbaar gemaakt maar vreest dat het een gelopen race is. Een groot deel van de bomen is inmiddels al gekapt.

Toename overstort

Dat er een probleem met de riolering is in Halsteren, is voor Van Diepeningen overduidelijk. “Het rioolwater uit de oostelijke sectoren van Halsteren, zoals de omgeving van de Steenbergseweg, wordt via de kern van Halsteren naar de rioolzuivering aan de Tholenseweg gepompt”, stelt hij. Het rioolstelsel is volgens hem echter té krap bemeten. “De gemeente levert al jaren te veel rioolwater aan de waterzuivering aan de Tholenseweg en overschrijdt de maximale volumes uit het contract.” De gemeente wil de pompcapaciteit van de ondergrondse rioolpomp in de Rode Schouw terugschroeven. “Hierdoor zal de riool overstort in de Langstraat toenemen”, verwacht Van Diepeningen. “Zijn we dus weer bij af en zal het oppervlaktewater in de Melanen en de Ligne verslechteren?”

Verkeerde zuinigheid

Volgens Van Diepeningen wordt uit een vorm van verkeerde zuinigheid nu besloten voor de aanleg van deze rioolbuffer, die jaarlijks zo’n 20.000 tot 40.000 rioolwater moet opvangen – een mengeling van relatief schoon regenwater met afvoerwater uit het hoofdriool waarop ook de wc’s zijn aangesloten. Moet de rioolbuffer nu doorgedrukt worden in tijden van financiële crisis, zo vraagt Van Diepeningen zich af: “Waarom nu  een hoop geld besteden aan een verkeerde oplossing”, zegt hij. “Het probleem verdwijnt er niet mee en de kans dat de buffer, die alks tijdelijke oplossing is bedoeld, uiteindelijk al verdwijnen – is zeer klein,  “Draai het terug, nu het nog kan en concentreer de aandacht op de bron. ” Daarom: óf loskoppelen, óf leg een aparte persleiding aan.”