Roosendaal

Ondanks de goede financiële positie beschouwt gemeente Roosendaal 2022 als een zwaar jaar

Evelien van der Star, wethouder gemeente Roosendaal

Wethouder Van der Star van de gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het eerste jaar van het nieuwe college zit erop en nu presenteren zij de jaarstukken over 2022. “De gemeente Roosendaal beschouwt 2022 in veel opzichten als een zwaar jaar.” Dat zei wethouder van Financiën Evelien van der Star donderdag tijdens de presentatie van de jaarstukken 2022. “Gelukkig zien we ook dat er goede stappen zijn gezet.”

In 2022 lieten we de coronacrisis achter ons maar belandden we in een acute energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Stijgende energieprijzen en hoge inflatie zijn het gevolg. Ook in de gemeente Roosendaal hebben daardoor steeds meer mensen moeite om rond te komen. Volgens Van der Star waren er al een aantal voorzieningen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Dat aanbod werd in 2022 uitgebreid met onder andere de inzet van energietoeslag.

Actief samenwerken

In het collegeprogramma staat samenwerking ‘zij aan zij’ centraal. Volgens de wethouder stond het afgelopen jaar daarom in het teken van actief samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere organisaties. “We faciliteren, geven ruimte en stimuleren de vele initiatieven en activiteiten in onze wijken en dorpen”, staat in de jaarstukken te lezen.

Aantrekkelijk voor ondernemers

Om aantrekkelijk te zijn voor ondernemers, ondersteunde de gemeente hen gedurende het afgelopen jaar bij de kansen die zij zien. “Daarbij zorgen we voor een infrastructuur die gereed is voor de toekomst. We zorgen voor een gezonde detailhandelsstructuur, een aantrekkelijk stedelijk milieu en bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn”, aldus het college.

Vijfduizend woningen

In 2022 kreeg de gemeente een duidelijke opdracht als het gaat om woningbouw. Er moeten ruim vijfduizend woningen gebouwd worden tussen 2023 en 2030. De bouw van nieuwe woningen leidt tot een betere doorstroming op de woningmarkt en met een veelzijdig woonaanbod wil de gemeente inspelen op de behoeften van huidige en toekomstige inwoners. En dat sluit aan op de wens die Roosendaal heeft om verder te ontwikkelen tot studentenstad waar jongeren na hun studie willen blijven wonen.

HUIS van Roosendaal

Het college benadrukt ook in de jaarstukken dat de gemeente Roosendaal een fijne plek moet zijn voor al haar inwoners. Een plek waar mensen zich in alle opzichten thuis voelen. In de jaarstukken blikken ze terug op het feit dat in 2022 het nieuwe stadskantoor, het HUIS van Roosendaal, in gebruik is genomen. Daar kan volgens het college elke inwoner en iedere ondernemer terecht met vragen. Van der Star: “een betrouwbare en gastvrije gemeente; dat is wat we willen zijn en waar we de komende jaren verder op inzetten.”

Inclusieve samenleving

Volgens het college heeft de gemeente in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een inclusieve samenleving, meer bestaanszekerheid voor alle inwoners en een goede toekomst voor de kinderen. Belangrijk doel daarbij is dat de samenwerking tussen verschillende professionals beter op elkaar aansluit zodat vraagstukken gericht worden opgepakt. Ook werd in 2022 ingezet op gezond leven, sporten, spelen, bewegen en de ontwikkeling van de Jeugdagenda.

Veiligheid

Een belangrijk speerpunt van het college is veiligheid. In 2022 ging, zoals vastgelegd in het collegeprogramma, de gemeente aan het werk met de top 20 van meest verkeersonveilige situaties. Maar 2022 stond zeker ook in het teken van het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Via de jaarstukken meldt de gemeente dat er succes is geboekt bij het terugdringen van vuurwerkoverlast. “De inspanningen en het adequate handelen van politie, boa’s, jongeren- en straathoekwerkers, buurtpreventie, brandweer, scholen, inwoners en de gemeente hebben tot een relatief rustige jaarwisseling geleid”, schrijft het college in de jaarstukken.

Klimaat

Tot slot melden de jaarstukken dat de gemeente, met het oog op de klimaatverandering, op een andere manier moet kijken naar de inrichting van het openbare gebied. “Dit biedt kansen”, zegt wethouder Van der Star. “We beschouwen deze opgave niet alleen als noodzaak, maar benutten deze vooral om van Roosendaal een nog prettigere gemeente te maken om te wonen, te werken, te verblijven en te recreëren.”